Vorige week lieten we u weten dat de burgemeester in overleg met de politie besloten heeft om een samenscholingsverbod in te stellen in Winkelcentrum Lange Voort en de omgeving. Dit in verband met overlast door jeugd en een aantal (gewelds)incidenten. Per 15 mei 2024 zijn de grenzen van het gebied aangepast zodat het beter aansluit bij de inrichting en beschikbare speel- en hangplekken. Het rood gearceerde gedeelte is toegevoegd. U ziet ze met rood aangegeven op de bijgevoegde afbeelding.

Kaartje aanpassing grenzen samenscholingsverbod

Kaartje aanpassing grenzen samenscholingsverbod

Het verbod geldt nog steeds tussen 09.00 uur ’s ochtends en 04.00 uur ‘s nachts. Tussen deze tijden mogen groepen jongeren (3 of meer) zich niet zonder goede reden in het gebied bevinden. 

Mocht u zelf incidenten waarnemen, meld dit dan bij de politie! 
Spoed? Bel 112. 
Geen spoed, wel politie? Bel 0900-8844.