Er is bij winkelcentrum Lange Voort al gedurende lange tijd sprake van overlast door jeugd. De afgelopen periode zijn meerdere incidenten gemeld, waarvan een aantal met geweld. De burgemeester heeft daarom in overleg met de politie besloten om een samenscholingsverbod in te stellen van 9 mei tot en met 25 augustus 2024.

Per 15 mei 2024 zijn de grenzen van het gebied aangepast zodat het beter aansluit bij de inrichting en beschikbare speel- en hangplekken. De onderstaande afbeelding laat zien waar het samenscholingsverbod geldt (grenzen met rood aangegeven). 

Afbeelding van kaart van het samenscholingsverbod geldt, grenzen met rood aangegeven.

Het verbod geldt tussen 09.00 uur ’s ochtends en 04.00 uur ‘s nachts. Tussen deze tijden mogen groepen (3 of meer) zich niet in het gebied bevinden. Het samenscholingsverbod is erop gericht om overlast door jongeren te voorkomen en te bestrijden. Hoewel het samenscholingsverbod juridisch gezien geldt voor alle groepen, ligt daarom in de handhaving van het verbod de prioriteit bij groepen jongeren die zonder goede reden in het gebied zijn en/of overlast veroorzaken.

Wat is ‘overlastgevend gedrag’?

Onder overlastgevend gedrag verstaan we gedrag dat verder gaat dan gezamenlijk rondhangen. We denken dan aan het achterlaten van vuil op straat, een dreigende houding, schreeuwen en ruzie zoeken. Is er geweld, diefstal of forse vernieling, dan is er zelfs sprake van crimineel gedrag. 

Wat kunt u doen als u een incident ziet?

Mocht u zelf incidenten waarnemen, meld dit dan bij de politie! 
Spoed? Bel 112. Geen spoed, wel politie? Bel 0900-8844. 

Een samenscholingsverbod geldt toch niet alleen voor jongeren?

Dat klopt, juridisch gezien geldt het verbod voor iedereen. Het is wel mogelijk om in overleg met de politie te bepalen waar op gehandhaafd wordt. Gezien de aanleiding voor dit verbod zal de politie prioriteit geven aan handhaven bij overlastgevend gedrag door jongeren.

Jongeren moeten toch gewoon samen een ijsje kunnen eten?

De politie beoordeelt de situatie ter plaatse. In de praktijk zal niet gehandhaafd worden op situaties waarin geen overlastgevers aanwezig zijn of overlast veroorzaakt wordt. 

Wat betekent dit voor groepen jongeren die bijvoorbeeld op weg zijn naar school of sport?

Het is logisch dat jongeren met elkaar langs het winkelcentrum fietsen op weg naar school of sport. Daar zal niet de prioriteit van het handhaven liggen zoals hiervoor ook aangegeven is.

Waarom deze zware maatregel?

Vanaf eind april 2024 nam de overlast van hangjongeren in en om het winkelcentrum toe. Er was sprake van incidenten die soms met geweld gepaard gingen. Politie en de boa’s hebben geprobeerd de overlast een halt toe te roepen door strenger te handhaven; zij hebben onder meer diverse boetes uitgeschreven. Dit strengere handhaven heeft helaas niet tot een afname van de overlast en het aantal incidenten geleid.

Dit leverde begin mei een dilemma op. De overlast nam niet af en er zou een periode aanbreken met meerdere vrije dagen/perioden (Hemelvaart, Pinksteren, examens, zomervakantie), met daarbij het risico dat de overlast toe zou nemen naarmate het weer aangenamer wordt. Vanwege de omvang van de groep overlastgevers, zag de burgemeester zich uiteindelijk genoodzaakt tot het instellen van een samenscholingsverbod. Dit is een  zware maatregel, maar biedt de politie een handvat om effectief op te treden en erger te voorkomen.

Hoe gaat het nu (half juni 2024)?

De situatie is sinds de invoering van het samenscholingsverbod meer onder controle. We zien wel dat er soms in de late uren nog groepen naar het winkelcentrum komen. De politie surveilleert om ook op die momenten overlastgevend gedrag te voorkomen.