Archieven en verzamelingen inzien

 • E-mail pagina
 • Lees voor

Het gaat om archieven van Gemeente Oegstgeest, maar ook om een aantal particuliere archieven die in het gemeentearchief zijn ondergebracht. De informatie is ontsloten via indexen en inventarissen. Als u stamboomonderzoek wilt doen vindt u daarover meer specifieke informatie onder Stamboomonderzoek. De fotocollectie van de gemeente kunt u bekijken via het Digitaal Fotoarchief.

Archiefonderzoek

Archiefonderzoek in het gemeentearchief is mogelijk wanneer de medewerker oud-archief aanwezig is op dinsdag van 9.00 tot 16.30 uur. U moet daarvoor wel een afspraak maken via 14071 of via ons contactformulier archief. U kunt ook schriftelijk informatie opvragen bij de medewerker oud-archief.

Het is handig als u al over zoveel mogelijk gegevens beschikt wanneer u onderzoek in het archief komt doen. Thuis kunt u alvast vooronderzoek verrichten met behulp van archieftoegangen.

Beperkingen openbaarheid

Aan de openbaarheid van sommige stukken zijn beperkingen gesteld:

 • stukken jonger dan 20 jaar zijn gesloten. Alleen via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) kunt u eventueel informatie uit deze stukken verkrijgen
 • geboorteakten blijven 100 jaar gesloten
 • huwelijksakten blijven 75 jaar gesloten
 • overlijdensakten blijven 50 jaar gesloten
 • bevolkingsregisters vanaf 1932 zijn met beperkingen openbaar

Aan de inzage van archiefdocumenten en microfiches zijn geen kosten verbonden. Wanneer u de medewerker oud-archief onderzoek laat doen zijn daar kosten aan verbonden. Zo ook aan het maken van kopieën.

Meer informatie over de kosten vindt u in de legesverordening.

Bijzondere bewoners en organisaties

Vanaf 1949 reikt Oegstgeest de bronzen of zilveren erepenning uit aan bewoners en organisaties die zich op allerlei vlak hebben ingezet voor de gemeente.

In jaren 50 heeft de gemeente naast de erepenning ook de militaire penning uitgereikt aan de Oegstgeester militairen die gediend hebben in Indonesië tussen 1946 en 1949.

Gaardersregisters 1696-1806

De gaardersregisters bevatten de registratie van de belasting (impost) op het trouwen en begraven. Deze belastingen werden in 1695 in Oegstgeest ingevoerd, net als in alle andere dorpen en steden binnen het gewest Holland. De gaarder registreerde en inde de belasting.

 • Indeling in klassen
 • Bewaarde registers
 • Toegangen op de gaardersregisters (downloads)

Gaardersregisters kunnen interessante gegevens bevatten voor genealogisch onderzoek. De gaardersregisters zijn in het gemeentearchief te vinden in het Archief van het ambachts- en dorpsbestuur periode 1395-1813, inventaris blz. 69 en 70.

Indeling in klassen

Degenen die aangifte kwamen doen van een voorgenomen huwelijk of een overlijden werden ingedeeld in klassen, afhankelijk van hun gegoedheid:

 • De meesten werden ondergebracht in de klasse Pro Deo. Zij werden wel geregistreerd, maar hoefden niets te betalen
 • Anderen, die meer gegoed waren, konden ingedeeld worden in de klassen van 3, 6, 15 of 30 gulden

Bewaarde registers
1. Register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, 1696 - 1750. 1 band.

Bevat:

 • ontvangsten van het trouwen, 8 februari 1696 - 13 juni 1750
 • registratie van het trouwen pro deo, 15 december 1696 - 23 mei 1750
 • ontvangsten van het begraven, 20 februari 1696 - 7 november 1718
 • registratie van het begraven pro deo, 19 februari 1696 - 12 juni 1707.

2. Register van ontvangst van de impost op het trouwen, 7 oktober 1750 - 15 januari 1806. 1 deel.

3. Register van het trouwen pro deo, 7 mei 1751 - 2 november 1804

4-7. Registers van ontvangst van de impost op het begraven, 1718 - 1805 (1806). 4 delen.

deel 4: 22 november 1718 - september 1741.
deel 5: 11 oktober 1741 - 12 februari 1770.
deel 6: 10 maart 1770 - 17 september 1794.
deel 7: 17 september 1794 - 1805 (1806).

8-12. Registers van het begraven pro deo, 1707 - 1805 (1806). 6 delen.

deel 8: 4 juni 1707 - 14 oktober 1712.
deel 9: 1 november 1712 - 15 maart 1724.
deel 10: 16 maart 1724 - 10 januari 1742.
deel 11: 27 januari 1742 - 1 juli 1759.
deel 11a: 31 juli 1759 - 2 juni 1781.
deel 12: 11 juni 1781 - 1805 (1806).

Toegangen op de gaardersregisters

Op dit moment zijn de volgende toegangen beschikbaar:

Bij de toegangen op naam is de spelling letterlijk overgenomen. Vrijwilligers van het gemeentearchief zijn bezig toegangen op de overige gaardersregisters te vervaardigen.

Liste Civique (burgerlijst) 1811

De Liste Civique (pdf) of burgerlijst werd in 1811 opgemaakt in verband met de invoering van constitutionele verkiezingen. Alle mannelijke inwoners van Oegstgeest van 21 jaar en ouder moesten daarvoor geregistreerd worden. De onderprefekt van het arrondissement Den Haag van het departement van de Monden van de Maas gaf de opdracht voor het opstellen van de lijst op 27 juni 1811. De Liste Civique kan interessante gegevens bevatten voor genealogisch onderzoek. De Liste Civique 1811 is in het gemeentearchief te vinden in het Archief van het ambachts- en dorpsbestuur periode 1395-1813, inventarisnummer 525.

De Liste Civique kan interessante gegevens bevatten voor genealogisch onderzoek. De Liste Civique 1811 is in het gemeentearchief te vinden in het Archief van het ambachts- en dorpsbestuur periode 1395-1813, inventarisnummer 525.

Geregistreerde gegevens

In de officiële Liste Civique van de gemeente Oegstgeest en Poelgeest zijn behalve de voornaam en achternaam alleen de geboortedatum en het beroep van de geregistreerde mannen opgenomen. In de kladlijsten die ook in het archief bewaard worden, staat bij de meeste personen ook de geboorteplaats vermeld. Daarom is deze ook in de toegang opgenomen.
Uitzonderingen / niet geregistreerd

Op de lijst werden niet opgenomen:

 • Vrouwen
 • Mannen die tot lijfstraffen veroordeeld waren
 • Mannen die geen ambacht uitoefenden, hoewel ze in staat waren hun kost te verdienen
 • Mannen die geen middel van bestaan hadden
 • Mannen die niet voldoende borgen voor hun goed gedrag konden geven.

In de inventaris van het oud-archief is zo'n 35 meter archiefmateriaal uit de periode 1813 tot 1930 beschreven. Dankzij de inventaris kunt u makkelijk de weg vinden in de grote hoeveelheid bronnen die in de loop der tijden bewaard zijn gebleven voor Oegstgeest. Een uitgebreide inleiding bij de inventaris gaat in op de geschiedenis van Oegstgeest in het algemeen en de geschiedenis van het archief in het bijzonder.

Download de inventaris (pdf, 3 MB) van "het archief van het gemeentebestuur van Oegstgeest (en Poelgeest), 1813-1930". Achter in de inventaris vindt u een register op persoonsnamen. In de inventaris is ook een lijst van inventarisnummers geschikt voor genealogisch onderzoek (pdf, 13 KB) opgenomen.

Beschreven archieven

In de inventaris zijn onder meer de volgende archieven beschreven:

 • oud-archief van de gemeente Oegstgeest
 • archief van de kerkmeesters
 • archief van de Heilige-Geestarmmeesters
 • archief van de Onze-Lieve-Vrouwe- en Sint-Willibrordsbroederschap
 • archief van de weeskamer

Beschrijvingen per taakgebied

Het archief en dus ook de inventaris is onderverdeeld in verschillende taakgebieden. Per taakgebied vindt u de beschrijvingen van de archiefstukken. Een paar voorbeelden van stukken die u in de inventaris kunt vinden:

 • Onder Gezondheidszorg: stukken over koepokinentingen uit 1808-1811
 • Onder Openbare orde en veiligheid: stukken over de aankoop van de brandspuit in de Kerkbuurt uit 1719
 • Onder Kerkelijke zaken: stukken over de wederopbouw van het Groene Kerkje uit 1660-1663
 • Onder Militaire zaken: stukken over de gewapende burgerwacht uit 1795
 • Onder Onderwijs: stukken over de benoeming van een schoolmeester uit 1661

Inventaris oud-archief 1813-1930

In de inventaris van het oud-archief is zo'n 35 meter archiefmateriaal uit de periode 1813 tot 1930 beschreven. Dankzij de inventaris kunt u makkelijk de weg vinden in de grote hoeveelheid bronnen die in de loop der tijden bewaard zijn gebleven voor Oegstgeest. Een uitgebreide inleiding bij de inventaris gaat in op de geschiedenis van Oegstgeest in het algemeen en de geschiedenis van het archief in het bijzonder.

Download de inventaris (pdf, 3 MB) van "het archief van het gemeentebestuur van Oegstgeest (en Poelgeest), 1813-1930". Achter in de inventaris vindt u een register op persoonsnamen. In de inventaris is ook een lijst van inventarisnummers geschikt voor genealogisch onderzoek (pdf, 13 KB) opgenomen.

Beschreven archieven

In de inventaris zijn onder meer de volgende archieven beschreven:

 • oud-archief van de gemeente Oegstgeest
 • archief van de kerkmeesters
 • archief van de Heilige-Geestarmmeesters
 • archief van de Onze-Lieve-Vrouwe- en Sint-Willibrordsbroederschap
 • archief van de weeskamer

Beschrijvingen per taakgebied

Het archief en dus ook de inventaris is onderverdeeld in verschillende taakgebieden. Per taakgebied vindt u de beschrijvingen van de archiefstukken. Een paar voorbeelden van stukken die u in de inventaris kunt vinden:

 • Onder Gezondheidszorg: stukken over koepokinentingen uit 1808-1811
 • Onder Openbare orde en veiligheid: stukken over de aankoop van de brandspuit in de Kerkbuurt uit 1719
 • Onder Kerkelijke zaken: stukken over de wederopbouw van het Groene Kerkje uit 1660-1663
 • Onder Militaire zaken: stukken over de gewapende burgerwacht uit 1795
 • Onder Onderwijs: stukken over de benoeming van een schoolmeester uit 1661

Inventaris oud-archief 1395-1813

In de inventaris (pdf, 7 Mb) van het oud-archief is zo'n 30 meter archiefmateriaal uit de periode 1395 tot 1813 beschreven. Dankzij de inventaris kunt u makkelijk de weg vinden in de grote hoeveelheid bronnen die in de loop der tijden bewaard zijn gebleven voor Oegstgeest.

Achter in de inventaris vindt u een register op persoonsnamen. In de inventaris is ook een lijst van inventarisnummers (pdf, 13 KB) geschikt voor genealogisch onderzoek opgenomen.

Beschreven archieven

In de inventaris zijn onder meer de volgende archieven beschreven:

 • oud-archief van de gemeente Oegstgeest
 • archief van de kerkmeesters
 • archief van de Heilige-Geestarmmeesters
 • archief van de Onze-Lieve-Vrouwe- en Sint-Willibrordsbroederschap
 • archief van de weeskamer

Beschrijvingen per taakgebied

Het archief en dus ook de inventaris is onderverdeeld in verschillende taakgebieden. Per taakgebied vindt u de beschrijvingen van de archiefstukken. Een paar voorbeelden van stukken die u in de inventaris kunt vinden:

 • Onder Gezondheidszorg: stukken over koepokinentingen uit 1808-1811
 • Onder Openbare orde en veiligheid: stukken over de aankoop van de brandspuit in de Kerkbuurt uit 1719
 • Onder Kerkelijke zaken: stukken over de wederopbouw van het Groene Kerkje uit 1660-1663
 • Onder Militaire zaken: stukken over de gewapende burgerwacht uit 1795
 • Onder Onderwijs: stukken over de benoeming van een schoolmeester uit 1661

In de inventaris (pdf, 7 Mb) van het oud-archief is zo'n 30 meter archiefmateriaal uit de periode 1395 tot 1813 beschreven. Dankzij de inventaris kunt u makkelijk de weg vinden in de grote hoeveelheid bronnen die in de loop der tijden bewaard zijn gebleven voor Oegstgeest.

Achter in de inventaris vindt u een register op persoonsnamen. In de inventaris is ook een lijst van inventarisnummers (pdf, 13 KB) geschikt voor genealogisch onderzoek opgenomen.

Beschreven archieven

In de inventaris zijn onder meer de volgende archieven beschreven:

 • oud-archief van de gemeente Oegstgeest
 • archief van de kerkmeesters
 • archief van de Heilige-Geestarmmeesters
 • archief van de Onze-Lieve-Vrouwe- en Sint-Willibrordsbroederschap
 • archief van de weeskamer

Beschrijvingen per taakgebied

Het archief en dus ook de inventaris is onderverdeeld in verschillende taakgebieden. Per taakgebied vindt u de beschrijvingen van de archiefstukken. Een paar voorbeelden van stukken die u in de inventaris kunt vinden:

 • Onder Gezondheidszorg: stukken over koepokinentingen uit 1808-1811
 • Onder Openbare orde en veiligheid: stukken over de aankoop van de brandspuit in de Kerkbuurt uit 1719
 • Onder Kerkelijke zaken: stukken over de wederopbouw van het Groene Kerkje uit 1660-1663
 • Onder Militaire zaken: stukken over de gewapende burgerwacht uit 1795
 • Onder Onderwijs: stukken over de benoeming van een schoolmeester uit 1661