In het begin van de vijftiger jaren is er door de gemeente Oegstgeest een penning uitgereikt aan de in de periode 1946-1949 uit Indonesiƫ teruggekeerde militairen die in Oegstgeest woonachtig waren. Hieronder vindt u de namen van hen die deze penning hebben ontvangen.

Houders militaire penning

Houders militaire penning
L.  Amersfoort K.J. Korpelshoek 
L. Bachrach F. Kranenburg
J.F. Beckman J. Kromhout
A.D.S van Beek A.J.  de Later
J.H. BelgraverD. van Leeuwen
J.H. van der Blij J.K. van Leeuwen
A. Boelens P.W.  van Leijden
W.M.  den Boer H. Lubbe
L. Boom H. Luttje
J.J.M. Borst P. Marck 
F.K. BoxG.J. van der Meer
A.J. de Bruijn J. Medendorp
M.H.J. Compeer  D.A. Megchelse
M.C.F.J. Cosijn L.L. van der Meulen
A. van Dijk J.H. van der Mey 
W.H. DofferhoffA. Mizee
J.J. van Dormolen C.D. de Mooij
H.C. Drijfhout van Hooff  H.A.  Moorman
G. van Duuren H. Netjes
P.B. Eldering D. Noort
A.W. van Elk H.J. van Noort
H.C.J.  van Elk P. Overvliet
C.H.  Endeveld  H.J. Peeters
J. GlasbergenF. Pieter
N. Glasbergen J.G. Punt
J. de Goede J.M. Ravelli
W. de Goede J. Rhijnsburger
P.M. Goemans J. van Rij
P. GravekampG. Rijsdam
W. GravekampF.J.M. de Rooij
G.C. de Groot  J.H. Schoneveld
J.P. de Groot G.P. Soonius
P. de Gunst D. van Staden
B. ten Haken H.M.P. van Steijn
G.A. Hamel A.J. de Stoppelaar
O.E.B.  Hamel H.P. Stuifzand
T.J. Heeren J. Suyderhoud
A. den Heijer  D. Tijsterman
H. HoekstraR. van Til
S. Hoogstraten  P.W. van der Valk
B.J. IJssel de Schepper  G.C. van Velzen
J.P.R. van Ingen J.J. Vester
A.C.J. van ItersonJ.J. van der Vijver
H. van ItersonH.J. Vink
N. Jagel W.H.  Vink
E.C. de Jager H.A.J. van der Voort 
F. de Jager J.M.N. van der Voort 
C.M. Juffermans A.G. Walraven 
D. Koekebakker P. Th. van Werkhoven 
A. Klein D. Wolthaus
P.M. van de Kooij C. Zwaan 
T.J.  van de KooijT.A. van der Zwart 
A.C.J.  Kooloos J. Zijlstra