De Oegstgeester erepenning wordt vanaf 1949 uitgereikt aan inwoners en instanties in Oegstgeest die zich op allerlei vlak hebben ingezet voor de gemeente. In totaal betreft het 77 uitgereikte penningen. Deze erepenning kon in eerste instantie in zowel een bronzen als zilveren uitvoering worden uitgereikt. Na 2005 is er echter besloten om alle erepenningen in de zilveren uitvoering uit te reiken.


Lijst met de erepenninghouders

Hieronder vindt u een lijst met de erepenninghouders en de reden waarom zij deze penning in ontvangst hebben mogen nemen. De meest recentelijke erepenning is uitgereikt aan de Oegstgeester Brandweer bij hun 300-jarig jubileum.

NAAMDATUMREDEN TOEKENNING
L.A. Kesper01-12-1949Commissaris der Koningin
J.C. Baumann30-12-1949Burgemeester
T. van Egmond21-01-1950Grote verdiensten in on­der­schei­dene functies aan de gemeente bewezen
Bestuur Gevers-Deutz bewaarschool01-03-1950Uitgereikt t.g.v. 75-jarig bestaan
Bestuur Huize Duinzicht12-07-1950Uitgereikt t.g.v. 100-jarig bestaan
J. den Ouden12-08-195225-jarig raadslidmaatschap 1927 -1952
K. S. Thomas29-08-195625-jarig raadslidmaatschap 1929-1956
Bestuur Oranjevereniging01-06-195950-jarig bestaan
N. van Welzen01-05-196125 jaar voorzitter Oranje­vereniging
J.W. van Leeuwen30-11-1963Hoofd Terweeschool  1929 - 1963
Vereniging Voorbereidend Lager Onderwijs24-04-1964Uitgereikt t.g.v. 100-jarig bestaan
P.H. Smits-Witvliet18-11-1967Uitgereikt bij 70 verjaardag wegens verdiensten voor Oegstgeester burgerij
H.L. du Boeuff29-02-1968Burgemeester van Oegstgeest 1950-1968
A. van Driel25-06-1969Voorzitter Rijnlands Lyceum 1956 - 1969
B.C. van Krieken30-12-1969De vele diensten voor de gemeente gedurende zijn 40-jarige ambtsperiode als Referendaris ter secretarie
P.H.M.S. van der Voort21-01-1971Raadslid 1953 - 1970 Wijkhoofd 1957- 1969
J. de Visser29-01-1971Gemeentesecretaris 1939 -1971
M. van den Bos-Buurman  15-12-1971Lid van het college voor de verlening van bijstand 1950 -1972
F.W.N. Hugenholz15-08-1973Gemeente arts 1930 -1973
A. Gaykema23-11-1973Penningmeester Oranjevereniging
T.A.J. van Eysinga31-08-1979Burgemeester van Oegstgeest 1968 -1979
J. Vreeken  11-01-1980Gemeentesecretaris 1940 -1980
J.J. Thorn26-08-1982Wethouder 1966 - 1982
T. L. van Hazel  24-04-1986Raadslid  1977 - 1986 Wethouder 1982 - 1986
Bestuur Oegstgeester Lawn Tennis Club20-09-1986100-jarig bestaan
T. van der Swaagh-van Ham27-09-1986Verdiensten op liefdadig en maatschappelijk gebied
M.E. Gouverneur-van Deene08-03-1988Algemene verdiensten Raadslid
Zusters Franciscanes­sen van Mariadal19-11-19881850 - Oegstgeest 1988
T.. L. Blom-de Kock van Leeuwen06-04-1989Raadslid 1974 - 1989 Wethouder 1978 - 1989
W.A.G. van Kesteren28-06-198937 jaar werkzaam bij de ge­meen­te
D. Held16-12-1989Huisarts/ Voorzitter van bejaardencentrum Hofwijck
P. van Veen27-04-1990Raadslid 1970 – 1990 Wethouder 1986 - 1990
A.L. van Ingen Schenau14-05-1990Voorzitter Sportraad 1975 – 1990
Bestuur Woningbouwvereniging "Buitenlust"08-06-199065-jarig bestaan
Ajax Sportman Combinatie15-05-1992100-jarig bestaan
Bestuur IJsclub Oegstgeest16-01-1993100-jarig bestaan
A. Koch04-02-199330 jaar verslaggever Oegstgeester Courant
A.A. van Dockum07-07-199834 jaar werkzaam bij gemeente Oegstgeest
S. H. Scheenstra23-09-1998Burgemeester van Oegstgeest 1979-1998
H. van Rees01-04-1999Indicatiecommissie 1977 – 1999
H.L. Engberts10-04-2000Werkzaamheden t.b.v. SKO 1993-2000
J.B. Turk21-5-2000Waardering voor het werk voor wijkvereniging Buitenlust
H. L. Heemskerk30-06-2000Voor het organiseren van 15e keer poldercross Oegstgeest en voor het organiseren van jaarlijks terugkerende evenementen
J.C. de Vriend23-11-200035 jaar Sinterklaas 1965 -2000
R.C. Vogel01-02-200125 jaar lid Kunstadviescommissie
N.A. Wiersma31-05-200140 jaar basisonderwijs
A.A. Labordus  18-12-200121 jaar lid Kunstadviescommissie
De heer en mevrouw Neuman08-04-2003Opvang en zorg voor hartpatiënten uit derde wereld sinds 1984
H.D.A. Steens-Stam13-01-2004Raadslid 1994 -2002 Wethouder 1998-2003
E.G.M. Tromp-Klaren  17-08-2004Voor de geheel belangeloze inzet ten behoeve van psychosociale hulp aan mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten
G.A. van der Steenhoven17-08-2004Voor de geheel belangeloze inzet ten behoeve van psychosociale hulp aan mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten
H. van Dulmen Krumpelman-Nijdam31-08-200423 jaar voorzitter oorlogsgravencomité; enkele jaren voorzitter K&O
E.J.M. van Abswoude  27-09-2005Meer dan 3 decennia inzet voor vrijwillige brandweerkorps, o.a. t.b.v. personeelsvereniging ‘Paraat’
De heer en mevrouw Van Cuilenburg-Pasma01-07-2007 o.a. Regio Bank
R. Oltmans  21-09-2007Hockeyclub Winnaar Europees kampioenschap Hockey 2007 Roelant Oltmansfonds
I. Mooi01-12-2007Haar inzet voor VPGO
H. J. T. Nieuwenhuis20-12-2007Voorzitter wijkvereniging Poelgeest
G. Verhaar01-03-2008Koster Regenboogkerk/Pauluskerk; conciërge Hofdijk
Mevrouw de Vriend18-12-200841 jaar hulppiet van Sinterklaas
M. Zijlstra18-12- 2008Dé wijkagent van Oegstgeest
K. van  Hees30-04-2009Muziekvereniging “25 jaar maatgevend”
M. Spieksma-Boezeman13-05- 2009Archiefzaken “Uit liefde voor het verleden”
P. den Hollander  16-12-2009Buurtvereniging Buitenlust “7 jaar de stille kracht van Buitenlust”
Huurders Organisatie Buitenlust16-12-2009Woningbouwvereniging Buitenlust “De steun in de rug”
R. van der Hoorn28-09-201035 jaar jubileum sportschool “Bewogen Bewegen”
K.J.E. de Soeten-Gaarlandt12-12-201027 jaar steun en stem Kamerkoor Oegstgeest
M. den Hollander14-01-2011VVN “34 jaar veilig naar school”
H. Prins14-01-2011VVN “Verkeersveiligheid voor alles”
M. Raatsie  19-12-2011Inzet voor cliënten in zorgcentra en onbetaald fotograaf bij evenementen
H. Klaver28-03-2013Raadslid 2000 –2013
L. Geelhoed09-01- 2014Verbinder binnen Oegstgeest en inzet voor het Dorpslab
Bestuur Oorlogsgravenstichting Oegstgeest09-01-2014Blijvend herinneren aan en uitdragen van de nagedachtenis voor de in Oegstgeest begraven mannen die hun leven hebben gegeven in de Tweede Wereldoorlog
T. Kohlbeck11-02-2016Wethouder 1980-1994 Lid diverse besturen w.o. ouderenbond ANBO
H. Völker-Dieben24-09-2016Inzet Kasteel Oud Poelgeest
W. van Elk  23-06-2017Schrijver, columnist en fotograaf voor de Oegstgeester Courant
S. Baatenburg de Jong-Telling  19-12-2017Inzet voor Osger, Beeldengids van  Oegstgeest, kunst- en cultuurcommissie, schrijverstegels e.a.
M. Cremers18-12-2018Inzet voor de PVOO, oud-voorzitter
Oegstgeester brandweer15-06-2019300-jarig bestaan
H.A. Meester-Broertjes17-12-2019Inzet VOO, MEC, Osger-weekend