Vergadering 8 september '22

Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest
p/a Gemeentehuis Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest

Aan: De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest

Betreft: Uitnodiging en agenda voor de vergadering van donderdag 8 september om 20.00 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest

 1. Opening vergadering en vaststellen agenda;

 2. Mededelingen,  ingekomen en verzonden stukken;

 3. Uitnodigingen:

  • Regiocongres Holland Rijnland, 14 september 2022;
  • Digitale bijeenkomst Stand van zaken heroriĆ«ntatie Wmo en doordecntralisatie - Maatschappelijke zorg Leidse Regio, 21 september 2022;
  • Oegstgeest Ontmoet 2022, 4 t/m 9 oktober 2022;
 4. Conceptnotulen vergadering van 2 juni 2022;

 5. Info c.q. nabeschouwing over relevante bijeenkomsten:

  • Bespreking conceptcoalitieakkoord, gemeentehuis Oegstgeest, 15 juni 2002;
  • Stakeholdersbijeenkomst MeerWonen, 30 juni 2002;
  • Digitale bijeenkomst adviesraden Sociaal Domein over inkoop maatwerkvoorzieningen Wmo en doordecentralisatie van de maatschappelijke zorg, 6 juli 2002;
 6. Kennismaking met de nieuwe wethouder;

 7. Stand van zaken advisering;

 8. Communicatie over de Adviesraad;

 9. Werkbezoeken;

 10. Rondvraag en sluiting.