Vergadering 1 december 2022

Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest
p/a Gemeentehuis
Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest

Aan: De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest
 

Betreft: Uitnodiging en agenda voor de vergadering van donderdag 1 december 2022 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest

 1. Opening vergadering en vaststellen agenda.
 2. Mededelingen,  ingekomen en verzonden stukken
  • Een aantal van de ingekomen en verzonden stukken komt later terug bij de verschillende agendapunten. De overige stukken zijn vooral ter kennisname.
 3. Uitnodiging
  • Digitale bijeenkomst voor de adviesraden Sociaal Domein over de inkooptrajecten Wmo en de doordecentralisatie van de Maatschappelijke Zorg
 4. Conceptnotulen vergadering van 20 oktober 2022
 5. Info c.q. nabeschouwing over relevante bijeenkomsten
  • Bijeenkomst “Preventieakkoord jeugd” 20 oktober 2022
  • Bijeenkomst “Rondkomen in onzekere tijden”,  georganiseerd door de Adviesraad Sociaal Domein Leiden, 24 november 2022
  • Theateravond “Samen tegen Eenzaamheid, Theater Boven Water, 18 november 2022
 6. Vervolggesprek met de wethouder
 7. Stand van zaken advisering
  • Antwoord van de gemeente op het advies over de Wijzigingsverordening Maatschappelijke Ondersteuning Oegstgeest
 8. Komende adviezen
  • Beleidsregels Wmo
  • Omgevingsvisie
 9. Communicatie over de Adviesraad
 10. Werkbezoeken
  • Mantelzorgmakelaar Femke Vermeer
  • Vluchtelingen/asielzoekers/statushouders in Oegstgeest
 11. Rondvraag en sluiting