Vergadering 4 april '23

Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest
p/a Gemeentehuis
Postbus 1270
2340 BG Oegstgeest

Aan: De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest

Betreft: Uitnodiging en agenda voor de vergadering van donderdag 1 december 2022 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest

 1. Opening vergadering en vaststellen agenda.
 2. Mededelingen,  ingekomen en verzonden stukken
  • Een aantal van de ingekomen en verzonden stukken komt later terug bij de verschillende agendapunten. De overige stukken zijn vooral ter kennisname.
  •  Uitnodiging: Kennismaken met Radius
 3. Conceptnotulen vergadering van 23 februari 2023
 4. Info c.q. nabeschouwing over relevante bijeenkomsten
 5. Stand van zaken advisering
  • Uitgebrachte adviezen:
   • advies verruiming van het minimabeleid (reactie van Lisanne Reus en Raadsmededeling)         
 6. Werving nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein Oegstgeest
 7. Werkbezoeken
  •  Beleidsmedewerkers Jeugd
  • Radius: zie ook uitnodiging
  • Okidoo
  • Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest
 8. Rondvraag en sluiting