Ondernemers hebben te maken met wetten en regels. Zowel landelijk, als regels van andere overheidsinstanties, zoals de provincie of gemeente.

Gemeente Oegstgeest heeft beleid op diverse gebieden. Voor het economisch beleid, terrasbeleid, evenementenbeleid en standplaatsen beleid is nieuw beleid en zijn nieuwe regels opgesteld.

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob): Beleidslijn gemeente Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester van Oegstgeest heeft op 7 mei 2012 het volgende beleid vastgesteld: Beleidslijn 2012 voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob).

De gemeente is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de Wet Bibob. Door toepassing van deze wet kan de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert door bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning. Met de vaststelling van de ‘Beleidslijn 2012 voor de toepassing van de Wet Bibob’ biedt de gemeente meer structuur en zekerheid in haar werkwijze aan zowel ambtenaren als aan burgers en ondernemers.