Ondernemers hebben te maken met wetten en regels. Er zijn landelijke, provinciale en gemeentelijke regels.

Gemeente Oegstgeest heeft beleid op diverse gebieden. Voor het economisch beleid, terrasbeleid, evenementenbeleid en standplaatsen beleid is nieuw beleid en zijn nieuwe regels opgesteld.

De gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid vindt u terug in de  Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021.

De Wet Bibob: Beleidslijn gemeente Oegstgeest

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Door toepassing van deze wet kan de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert door bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning.

Het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester van Oegstgeest heeft op 7 mei 2012 het volgende beleid vastgesteld: Beleidslijn 2012 voor de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (bibob). Met de vaststelling van de ‘Beleidslijn 2012 voor de toepassing van de Wet Bibob’ biedt de gemeente meer structuur en zekerheid in haar werkwijze aan zowel ambtenaren als aan burgers en ondernemers.