Ondernemers hebben te maken met wetten en regels. Er zijn landelijke, provinciale en gemeentelijke regels.

Gemeente Oegstgeest heeft beleid op diverse gebieden. Voor het economisch beleid, terrasbeleid, evenementenbeleid en standplaatsen beleid is nieuw beleid en zijn nieuwe regels opgesteld.

De gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid vindt u terug in de  Algemene plaatselijke verordening Oegstgeest 2021

De Wet Bibob: Bibob Beleidslijn gemeente Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders/de burgemeester van Oegstgeest heeft op 7 november 2023 een nieuwe, geactualiseerde ‘Bibob beleidslijn gemeente Oegstgeest’ vastgesteld.

In deze beleidslijn staat beschreven hoe de gemeente Oegstgeest de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (de Wet Bibob) toepast om te voorkomen dat criminele activiteiten in de gemeente Oegstgeest ongewild worden gefaciliteerd door middel van vergunningen, subsidies en overeenkomsten. De gemeente heeft de mogelijkheid een Bibob onderzoek te starten, en een vergunning te weigeren of in te trekken als blijkt dat er ernstig gevaar bestaat dat daarmee strafbare feiten zullen worden gepleegd of uit strafbare feiten verkregen voordelen zullen worden benut. Naast het voorkomen van het faciliteren van criminele activiteiten, wordt zo ook de concurrentiepositie van eerlijke, bonafide ondernemers beschermd.