Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op of aan de weg, aan huis dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats, dan wel diensten aan te bieden.

Venten gebeurt voortdurend op een andere plaats. U mag dus geen vaste plaats innemen. Venten is uitsluitend toegestaan op maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur. Behalve in de volgende gebieden:

 

Wilt u wel een vaste plaats innemen dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.

Kosten

Ontheffing straatventen€56,55