Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op of aan de weg, aan huis dan wel op een andere voor het publiek toegankelijke en in de open lucht gelegen plaats, dan wel diensten aan te bieden.

Waar is een ontheffing nodig

Om te mogen venten in de volgende gebieden heeft u een ontheffing nodig:

  • Winkelgebied Kempenaerstraat (De Kempenaerstraat/Terweeweg/Terweeplein)
  • Winkelgebied Lange Voort (Lange Voort/Irislaan/Lijtweg)
  • Boerhaaveplein
  • Centrumgebied Nieuw Rhijngeest (Rustenburgerpad)
  • Clusiushof
  • Op of binnen een straal van 500 meter van het terrein waarop een evenement als bedoeld in artikel 2:24 APV Oegstgeest 2021 plaatsvindt, vanaf twee uur voor aanvangstijd van dat evenement tot een uur na afloop daarvan.

Het aanwijzingsbesluit kunt u online bekijken. 

In de overige gebieden is venten toegestaan zonder ontheffing. Het is verboden te venten op zondagen en maandag tot en met zaterdag tussen 20:00- 8:00 uur.

Venten gebeurt voortdurend op een andere plaats. Wilt u een vaste plaats innemen? Dan kunt u een standplaatsvergunning aanvragen.

Aanvragen

U vraagt een ontheffing aan via het contactformulier op de website. Let op: U vraagt deze minimaal 3 weken voordat de activiteit plaatsvindt aan.

Kosten 2024

Product Prijs
Ontheffing straatventen € 60,90