Geeft toestemming tot het op of aan de openbare weg innemen van een vaste of tijdelijke standplaats voor het beroepsmatig te koop aanbieden, verkopen, afgeven van goederen dan wel diensten aan te bieden.Vaste standplaatsvergunning

Op diverse plaatsen in Oegstgeest wordt buiten de weekmarkt door ambulante handelaren met mobiele middelen (verkoopwagen) een standplaats ingenomen voor de verkoop van goederen zoals bijv. Vietnamese snacks, bloemen/planten, vis en zuivelproducten. Deze vaste standplaatsvergunningen gelden voor onbepaalde tijd.


Tijdelijke standplaatsvergunning

Ook kan een tijdelijke standplaats worden ingenomen voor het aanbieden van een seizoensgebonden product. Deze standplaatsvergunningen gelden voor een bepaalde tijdsduur.


Kosten

Tijdelijke standplaatsvergunning

Tijdelijke standplaatsvergunning

Prijs
Basiskosten tijdelijke standplaatsvergunning€ 55,10
Tel daarbij de volgende kosten op: 
Geldig voor een week€ 17,45
Geldig voor een maand: 
gedurende een dag per week€ 22,95
gedurende elke dag meer per week€ 13,10
Vaste standplaatsvergunning

Vaste standplaatsvergunning

Prijs
Basiskosten vaste standplaatsvergunning€ 55,10   
Tel daarbij de volgende kosten op: 
gedurende 1 dag per dag per week€79,40
gedurende elke dag meer per week€36,25