Geeft toestemming tot het op of aan de openbare weg innemen van een vaste of tijdelijke standplaats voor het beroepsmatig te koop aanbieden, verkopen, afgeven van goederen dan wel diensten aan te bieden.

Vaste standplaatsvergunning

Op diverse plaatsen in Oegstgeest wordt buiten de weekmarkt door ambulante handelaren met mobiele middelen (verkoopwagen) een standplaats ingenomen voor de verkoop van goederen zoals bijv. Vietnamese snacks, bloemen/planten, vis en zuivelproducten. Deze vaste standplaatsvergunningen gelden voor vijf jaar.

Tijdelijke standplaatsvergunning

Ook kan een tijdelijke standplaats worden ingenomen voor het aanbieden van een seizoensgebonden product. Deze standplaatsvergunningen gelden voor een bepaalde tijdsduur.

Kosten 2024

Product Prijs
Dagplaatsvergunning (tijdelijk) € 82,10
Vaste standplaatsvergunning € 148,50
Naamoverschrijving vaste standplaatsvergunning € 65,20
Vervanging vaste standplaatsvergunninghouder € 65,20

Vergoeding gebruik gemeentegrond

Door een voorwerp op de openbare weg te plaatsen gebruikt u gemeentegrond. Voor het gebruik van gemeentegrond betaalt u jaarlijks een vergoeding (precario). Hoeveel u betaalt is afhankelijk van het aantal m2 dat u gebruikt.

Vergoeding 2024

Tijdsduur Prijs per m2
Per dag € 0,11
Per maand € 3,42
Per jaar € 41,09