Geeft toestemming tot het op of aan de openbare weg innemen van een vaste of tijdelijke standplaats voor het beroepsmatig te koop aanbieden, verkopen, afgeven van goederen dan wel diensten aan te bieden.Vaste standplaatsvergunning

Op diverse plaatsen in Oegstgeest wordt buiten de weekmarkt door ambulante handelaren met mobiele middelen (verkoopwagen) een standplaats ingenomen voor de verkoop van goederen zoals bijv. Vietnamese snacks, bloemen/planten, vis en zuivelproducten. Deze vaste standplaatsvergunningen gelden voor onbepaalde tijd.


Tijdelijke standplaatsvergunning

Ook kan een tijdelijke standplaats worden ingenomen voor het aanbieden van een seizoensgebonden product. Deze standplaatsvergunningen gelden voor een bepaalde tijdsduur.


Kosten

Tijdelijke standplaatsvergunning

Tijdelijke standplaatsvergunning

Prijs
Tijdelijke standplaatsvergunning€ 77,80
Vaste standplaatsvergunning

Vaste standplaatsvergunning

Prijs
Vaste standplaatsvergunning€ 93,80
Overdracht  standplaatsvergunningPrijs
Overdracht  standplaatsvergunning€61,80
Tijdelijke overdracht standplaatsvergunningPrijs
Tijdelijke overdracht standplaatsvergunning61,80
PrecariobelastingPrijs
Precario per m2 per dag€ 0,73
Precario per m2 per maand€ 5,20
Precario per m2 per jaar€ 38,92

Aangezien er door een voorwerp te plaatsen op de openbare weg gemeentegrond wordt ingenomen, ontvangt u na afloop van het jaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland, tel. (071) 52 56 200, een aanslag precariobelasting berekend naar m².