Achtergrond

Op initiatief van een aantal bewoners is gemeente Oegstgeest een aantal jaren terug een project gestart waarin de mogelijkheid en wenselijkheid van het ondergronds brengen van de hoogspanningsmasten in Haaswijk en Poelgeest onderzocht wordt. Dat ondergronds brengen van hoogspanningskabels heet Verkabelen. Het ondergronds brengen van de hoogspanningsmasten biedt mogelijkheden om de kwaliteit van het gebied onder de hoogspanningskabels te verbeteren.

Oplevering basisontwerp TenneT vertraagd

Zoals u weet is netbeheerder TenneT begin vorig jaar gestart met het opstellen van een basisontwerp voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabel. Op basis van dit ontwerp en een business case neemt de gemeenteraad een besluit over het wel of niet doorgaan van het verkabelen. Dit basisontwerp zou deze zomer worden opgeleverd. Helaas is deze oplevering uitgesteld naar medio 2023. In de nieuwsbrief van juni 2022 leest u hoe dit komt en hoe we nu verdergaan.

Interview Tennet

Wij kunnen ons goed voorstellen dat bewoners van Oegstgeest vragen hebben over het mogelijk ondergronds brengen van de kabels. Gemeente Oegstgeest onderhoudt bij dit project nauw contact met netbeheerder Tennet en vroeg haar enkele vragen te beantwoorden in een interview.

Veel reacties op enquête over verkabelen: Het groen moet versterkt worden!

Op 25 januari 2021 heeft de  gemeente Oegstgeest een enquête gestuurd aan 2.500 huishoudens langs het hoogspanningstraject van Oegstgeest. Bewoners uit de wijken De Morsebel, Haaswijk en Poelgeest konden hun wensen voor voorzieningen in de vrijkomende zone aangeven, mocht de gemeenteraad in 2022 besluiten om de kabels ondergronds te brengen.

Wij ontvingen maar liefst 922 reacties op de enquête. De meeste mensen zijn tevreden over hoe het park er nu bij ligt. Wel ziet ze graag een kwalitatieve verbeterslag van het gebied. Denk hierbij aan meer wandelpaden en verbindingen hiervan met andere (wandel)gebieden binnen de gemeente. Maar ook meer bomen, biodiversiteit, natuurlijke speelvoorzieningen en bankjes staan op het wensenlijstje. Veel mensen vragen aandacht voor onderhoud van het gebied.

Alle uitkomsten van de enquête zijn te lezen in een samenvatting.

Op 31 maart is er ook een artikel over de uitkomsten van de enquête verschenen in de Oegstgeester Courant.

Stand van zaken januari 2021

Op 24 juni 2020 heeft de gemeente een informatiebrief verspreid onder de mensen die in de buurt wonen van de hoogspanningsmasten. Hieronder leest u de  belangrijkste onderwerpen uit deze brief:

  • De zone die vrijkomt door het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels wordt gebruikt om de leefomgeving kwalitatief te verbeteren. Te denken valt hierbij aan zaken als natuur, recreatie, sport, spel, duurzaamheidsprojecten en beperkte woningbouw.
  • Het verkabelen is voor de gemeente niet zonder kosten. Om het gemeentelijk aandeel van 15% van de uitvoeringskosten te kunnen financieren onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om op een beperkt aantal plekken in de vrijkomende zone woningbouw realiseren. Dit wordt nog onderzocht. Het gebied is nu een groene zone en dat blijft zo. Ook na verkabeling van de hoogspanningskables  blijft het gebied een groene zone.
  • Netbeheerder TenneT start in februari 2021 met het opstellen van een basisontwerp. Op basis van dit basisontwerp en een uitgewerkte business case neemt uiteindelijk de gemeenteraad een definitief besluit over het wel of niet doorgaan van het verkabelen van het hoogspanningstracé.

Op de hoogte blijven van het project?

Laat u dan uw naam en uw email adres achter via het formulier. Dan houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven, e mails etc. Ook kunnen wij u dan uitnodigen voor informatieavonden en voor bijeenkomsten waarbij u mee kunt denken over het project.