Op initiatief van een aantal bewoners is gemeente Oegstgeest een aantal jaren terug een project gestart waarin de mogelijkheid en wenselijkheid van het ondergronds brengen van de hoogspanningsmasten in Haaswijk en Poelgeest onderzocht wordt. Dat ondergronds brengen van hoogspanningskabels heet Verkabelen. Het ondergronds brengen van de hoogspanningsmasten biedt mogelijkheden om de kwaliteit van het gebied onder de hoogspanningskabels te verbeteren.

Update project verkabelen - zomer 2023

Op 20 juni 2023 is een raadsmededeling verschenen met daarin een update over het project verkabelen.

Uitgangspunt voor de verkabeling was altijd dat dit kostenneutraal zou moeten worden gebeuren door het toevoegen van woningbouw aan de randen van het tracé. Onlangs is een belangrijke financiële pijler voor het project weggevallen, namelijk het realiseren van een onderstation op de locatie van de huidige mast 5 (Haarlemmertrekvaart). Daarbij is het op dit moment onduidelijk welke invloed de energietransitie heeft op de huidige 150 kV-kabels die door Oegstgeest lopen. De gemeente maakt neemt daarom een pas op de plaats bij de besluitvorming over dit project totdat TenneT begin 2024 haar nieuwe capaciteitsprognose beschikbaar heeft.

De volledige raadsmededeling is beschikbaar op de website van de gemeenteraad.

Eerdere berichten

Hieronder vindt u meer informatie over het project zoals, bewonersbrieven, eerdere berichten en artikelen. Klikt u op het plusteken naast de titel om meer over het onderwerp te lezen.

Op de hoogte blijven van het project?

Laat u dan uw naam en uw emailadres achter via het aanmeldformulier. Dan houden wij u op de hoogte via nieuwsbrieven, e mails etc. Ook kunnen wij u dan uitnodigen voor informatieavonden en voor bijeenkomsten waarbij u mee kunt denken over het project.