Kapotte straatverlichting? Losliggende stoeptegel of zwerfvuil? Deze zaken kunnen we meestal snel verhelpen. Meld het met Fixi. Zo zorgen we samen voor een veilige en schone leefomgeving.

Heeft u een verzoek tot aanpassing, zoals een snoeiverzoek, of zaken die bijvoorbeeld met Verkeer of groot onderhoud te maken hebben? Dit soort verzoeken hebben een andere behandelingstermijn. Gebruikt u hiervoor het contactformulier.

Waar kunt u een melding over doen?

U kunt een melding doorgeven over de volgende onderwerpen:

  • kapotte straatverlichting
  • losliggende (stoep) tegels
  • overhangend groen
  • zwerfvuil
  • volle prullenbakken
  • los hangende takken
  • ongedierte
  • verstopte kolk
  • volle glas-, papier- of kledingcontainers
  • dode wilde dieren in de openbare ruimte

Spoedmeldingen (bij gevaarlijke situaties of kans op schade en letsel)

Voor een spoedmelding belt u tijdens openingstijden van de gemeente naar 14 071. Er wordt binnen 24 uur actie ondernomen. Als binnen 24 uur geen structurele aanpak mogelijk is, treffen wij tijdelijke maatregelen om het  gevaar weg te nemen. 
Buiten de openingstijden van de gemeente neemt u contact op met de politie via 0900 8844, zij nemen contact op met ons.


Download de Fixi app

Een melding kunt u ook aan de gemeente doorgeven via de Fixi app voor iOS en Android: