Kapotte straatverlichting? Losliggende stoeptegel of zwerfvuil? Deze zaken kunnen we meestal snel verhelpen. Meld het met de app (of website) Fixi. Zo zorgen we samen voor een veilige en schone leefomgeving.

Waar kunt u in Fixi een melding over doen?

U kunt een melding doorgeven via Fixi over de volgende onderwerpen:

  • kapotte straatverlichting
  • losliggende (stoep) tegels
  • overhangend groen
  • zwerfvuil
  • volle prullenbakken
  • los hangende takken
  • ongedierte
  • verstopte kolk
  • volle glas-, papier- of kledingcontainers
  • dode wilde dieren in de openbare ruimte

Download de Fixi app

Een melding kunt u ook aan de gemeente doorgeven via de Fixi app voor iOS en Android:


Spoedmeldingen (bij gevaarlijke situaties of kans op schade en letsel)

Voor een spoedmelding belt u tijdens openingstijden van de gemeente naar 14 071. Er wordt binnen 24 uur actie ondernomen. Als binnen 24 uur geen structurele aanpak mogelijk is, treffen wij tijdelijke maatregelen om het  gevaar weg te nemen.  Buiten de openingstijden van de gemeente neemt u contact op met de politie via 0900 8844, zij nemen contact op met ons.

Verzoeken verkeer of groot onderhoud

Heeft u een verzoek tot aanpassing, zoals een snoeiverzoek, of zaken die bijvoorbeeld met verkeer of groot onderhoud te maken hebben? Gebruikt u hiervoor het contactformulier.

Melding woonoverlast

Wilt u woonoverlast melden? Zoals geluidsoverlast, geluidsoverlast, vervuiling en stankoverlast, burenruzie, asociaal gedrag, verward of zorgbehoevend gedrag, intimidatie en vandalisme, drugsoverlast of andere criminele activiteiten? 

Afhankelijk van de aard van de overlast kunt u zelf in gesprek gaan met uw buren. Wij helpen u graag op weg hoe u dit het beste kunt doen. Als de overlast aanhoudt dan kunt u hier een melding van maken.