Mensen met een lichamelijke beperking en ouderen met een kwetsbare gezondheid hebben soms extra ondersteuning nodig; bijvoorbeeld bij het opstaan, aankleden, douchen of wondverzorging. Wijkverpleegkundige zorg bestaat uit persoonlijke verzorging en verpleging en wordt betaald vanuit de zorgverzekering.

Hoe werkt het?

Als u behoefte heeft aan verpleging en/of verzorging thuis bekijkt u samen met een wijkverpleegkundige welke zorg nodig is. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis en bespreekt, eventueel samen met iemand uit uw persoonlijke omgeving, uw situatie. Op basis van dit gesprek wordt een indicatie gesteld.

Aanbieders

Er zijn in Oegstgeest verschillende aanbieders van wijkverpleegkundige zorg :

Naast bovengenoemde aanbieders kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren naar andere aanbieders.

Is het al duidelijk dat u persoonlijke verzorging of verpleging nodig heeft? Dan kunt u zich rechtstreeks melden bij de thuiszorgorganisatie van uw voorkeur. In een gesprek met een wijkverpleegkundige van de betreffende organisatie bespreekt u uw vraag, waarna een indicatie kan worden gesteld.