Als u voor een ander zorgt is het belangrijk dat u de zorg af en toe even kunt overdragen. Zodat u niet overbelast raakt, en ook tijd aan uw andere gezinsleden, vrienden, werk en/of hobby’s kunt besteden. De tijdelijke overname van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg.

Respijtzorg kent vele vormen: het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening. Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft. De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger. Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

Heeft u behoefte aan respijtzorg?

  • Via de mantelzorgmakelaar kunnen vrijwilligers ingezet worden die een dagdeel per week bij de zorgvrager thuis komen, zodat u wat tijd heeft voor uzelf. Voor particuliere respijtzorg hebben we diverse aanbieders. De mantelzorgmakelaar kan u informeren.
  • Op de website Respijtwijzer Leiden vindt u een overzicht met respijtzorgvoorzieningen die meestal ook voor Oegstgeest beschikbaar zijn en veel tips over hoe respijtzorg geregeld kan worden.
  • Kijkt u ook eens in de sociale kaart

De kosten

Aan respijtzorg die wordt geleverd door vrijwilligers zijn over het algemeen geen kosten verbonden. Als er wel kosten aan respijtzorg verbonden zijn worden die mogelijk (deels) vergoed. Bij sommige zorgverzekeraars wordt respijtzorg gedeeltelijk of geheel vergoed vanuit de aanvullende verzekering van de mantelzorger. U kunt dit nagaan bij uw zorgverzekeraar. Wanneer de zorgvrager zorg ontvangt vanuit de Wet Landurige Zorg (WLZ) kunt u een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het CIZ. Wanneer de zorgvrager zorg ontvangt vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) kunt u respijtzorg aanvragen via uw vaste Wmo-consulent. Telefonisch spreekuur elke werkdag van 9.00u-11.00u 071-5191819.