Soms is het fijn om contact te hebben met andere mantelzorgers. Om ervaringen met elkaar uit te kunnen wisselen, uw verhaal kwijt te kunnen, praktische adviezen en informatie en tips uit te wisselen. In Oegstgeest zijn hiervoor diverse mogelijkheden:

  • Mantelzorgcafé: Zes keer per jaar wordt in Oegstgeest het mantelzorgcafé georganiseerd. Tijdens het mantelzorgcafé staat iedere keer een ander thema centraal en is er een gastspreker. Tijdens de ‘cafés kunt u ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers en zijn er mensen aanwezig om u te voorzien van adviezen en informatie. Wanneer het eerstvolgende mantelzorgcafé plaatsvindt vindt u op de website van Radius (LINK).
  • Dag van de mantelzorg: Ieder jaar wordt in november de dag van de mantelzorg georganiseerd. De dag van de mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en hen waardering te geven voor de mantelzorgtaken die zij uitvoeren. U kunt online een aanvraag voor deze waardering doen.
  • Odensehuis Leo: Odensehuis Leo is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen die zelf of in zijn of haar omgeving met (beginnende) dementie en geheugenproblemen te maken heeft. Mensen kunnen binnen lopen om ervaringen uit te wisselen, samen dingen te ondernemen of te ontspannen.
  • Alzheimercafé: het Alzheimercafé is een plek om informatie en ervaringen uit te wisselen. Het café is bedoeld voor mensen met dementie, partners, familie, zorgverleners en andere belangstellenden. 
  • Parkinsoncafé Oegstgeest organiseert bijeenkomsten voor mensen met Parkinson, partners en familie. Elke 3e donderdag van de maand van 13.30 uur – 16.30 uur in het Dorpscentrum Oegstgeest.
  • Doel van het Expertisecentrum Dementie is het vergroten van kennis en expertise over dementie. Bij zorgprofessionals, cliënten en hun naasten. Om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten te verbeteren. En de zorg, begeleiding en behandeling verder te professionaliseren.
  • Rivierduinen organiseert meerdere groepen voor familie en naasten van iemand met een psychische kwetsbaarheid.
  • Autismecafe: Het Autismecafé is bedoeld voor mantelzorgers van kinderen met autisme uit de omgeving Leiden. Ook professionals kunnen hier terecht.
  • Digitale mogelijkheden: Ook via internet zijn er verschillende mogelijkheden om met andere mantelzorgers in contact te komen. Neem eens een kijkje op mijn ihelp.
  • Patientenvereniging of zorginstelling: Vaak kunt u ook terecht bij de patiëntenvereniging of zorginstelling voor contact met andere mantelzorgers en bijeenkomsten.