Het project

De duikerbrug in de Dorpsstraat maakt het mogelijk de Pastoorswatering over te steken en zorgt ervoor dat kleinere recreatieboten hier kunnen varen. Deze brug verkeert al langere tijd in slechte staat. Onder en in de huidige brug lopen echter veel belangrijke kabels en leidingen waardoor de vervanging een complex project is. Op deze pagina leest u meer over dit project en vindt u de relevante stukken.

Uit een monitoringsrapport bleek dat er een horizontale verschuiving was in de constructie. Daarom werdin april 2019 de duikerbrug per direct afgesloten voor alle verkeer. Om de situatie veilig te houden en de conditie van de brug niet verder te laten verslechteren, is de brug op dit moment alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Ook is de brug (deels) gestut en houden we de stabiliteit continu in de gaten. In september 2019 heeft het college van B&W besloten de brug te vervangen.

Sinds de afsluiting is het onderzoek naar oplossingen afgerond en werken we aan de vervanging van de duikerbrug. Daarbij gelden onderstaande voorwaarden:

  • Het behoud van de functie van de Pastoorswatering in de waterhuishouding
  • Een oplossing voor het tracé van kabels en leidingen van nutsbedrijven
  • Behoud van de functie in verkeersnetwerk
  • Herstel van de doorvaart voor kleine boten