De duikerbrug in de Dorpsstraat maakt het mogelijk de Pastoorswatering over te steken en zorgt ervoor dat kleinere recreatieboten hier kunnen varen. Deze brug verkeert al langere tijd in slechte staat. Onder en in de huidige brug lopen echter veel belangrijke kabels en leidingen waardoor de vervanging een complex project is. Op deze pagina leest u meer over dit project en vindt u de relevante stukken.

  Digitale bijeenkomst op 8 februari 2021

  Op maandag 8 februari organiseerden we een webinar om omwonenden en andere geïnteresseerden nader te informeren over het feit dat we op knelpunten gestuit zijn bij de verdere uitwerking van het ontwerp voor de duikerbrug. Dit betekent dat de uitwerking en de planning die we eerder voor ogen hadden, helaas aangepast moeten worden. U vindt hier de registratie van de bijeenkomst en de presentatie. De presentatie bevat een bovenaanzicht van de brug en een tekening van alle kabels en leidingen. U kunt deze tekening hier in groot formaat bekijken. Er is ook een raadsmededeling (pdf) opgesteld over dit onderwerp.

  Voorafgaand en tijdens het webinar hebben we allerlei vragen ontvangen. Die vragen konden we deels direct in de uitzending beantwoorden. In sommige gevallen was nader uitzoekwerk nodig. Inmiddels hebben we alle vragen van een antwoord voorzien.

  Proefsleuven

  Op vrijdag 26 februari 2021 hebben we in het gebied rondom de duikerbrug een brief bezorgd met informatie over het graven van proefsleuven voor nader onderzoek. Deze werkzaamheden starten vanaf 15 maart 2021. Ook deze bewonersbrief met daarbij de planning vindt u bij deze nieuwsbrief.

  Suggesties voor de tijdelijke afsluiting

  Nu de huidige situatie langer blijft voortduren, begrijpen we dat het prettig is om de verkeerssluis (de betonnen afzettingen) een aantrekkelijker uiterlijk te geven. Dat kan op verschillende manieren. We horen graag wat u belangrijk vindt. U kunt ons uw suggesties of eventuele voorbeelden sturen via mailadres duikerbrug@oegstgeest.nl

   

  Gedeeltelijke afsluiting april 2019

  In april 2019 werd de duikerbrug per direct afgesloten voor alle verkeer. Uit een monitoringsrapport bleek dat er een horizontale verschuiving was in de constructie. Om de situatie veilig te houden en de conditie van de brug niet verder te laten verslechteren, is de brug op dit moment alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Ook is de brug (deels) gestut en houden we de stabiliteit continu in de gaten. In september 2019 heeft de college van B&W er definitief voor gekozen om de brug te gaan vervangen.

  Sinds de afsluiting is het onderzoek naar oplossingen afgerond en werken we aan de vervanging van de duikerbrug. Daarbij gelden enkele voorwaarden:

  • Het behoud van de functie van de Pastoorswatering in de waterhuishouding
  • Een oplossing voor het trac├ę van kabels en leidingen van nutsbedrijven
  • Behoud van de functie in verkeersnetwerk
  • Herstel van de doorvaart voor kleine boten