De duikerbrug in de Dorpsstraat maakt het mogelijk de Pastoorswatering over te steken en zorgt ervoor dat kleinere recreatieboten hier kunnen varen. De Pastoorswatering heeft ook een belangrijke functie in het waterstelsel. De duikerbrug(in de Dorpsstraat) verkeert al langere tijd in slechte staat. Onder en in de huidige brug lopen echter veel belangrijke kabels en leidingen, waardoor het nodig was om uitgebreid onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de brug te vervangen of te renoveren. In september 2019 heeft de college van B&W er definitief voor gekozen om de brug te gaan vervangen.

In april 2019 werd de duikerbrug per direct afgesloten voor alle verkeer. Uit een monitoringsrapport bleek dat er een horizontale verschuiving was in de constructie. Om de situatie veilig te houden en de conditie van de brug niet verder te laten verslechteren, is de brug op dit moment alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Ook is de brug (deels) gestut en houden we de stabiliteit continu in de gaten.

Sinds de afsluiting is het onderzoek naar oplossingen afgerond en werken we aan de vervanging van de duikerbrug. Daarbij gelden enkele voorwaarden:

  • Het behoud van de functie van de Pastoorswatering in de waterhuishouding
  • Een oplossing voor het tracé van kabels en leidingen van nutsbedrijven
  • Behoud van de functie in verkeersnetwerk
  • Herstel van de doorvaart voor kleine boten

Op de foto’s ziet u het aanzicht van de brug aanvarend vanuit de Pastoorswatering (links) en aanvarend vanuit het Oegstgeesterkanaal (rechts).
Op deze tweede foto ziet u ook de damwand (wand met gehoekt profiel) die op de brug aansluit. Het Hoogheemraadschap Rijnland zal deze vanwege veroudering ook gaan vervangen.

Nieuws

Geen nieuws beschikbaar.