Update Sluisbrug november 2023

De brug kan pas vervangen worden als de kabels en leidingen die door de brug lopen, verlegd zijn. Leverancier Qirion en netbeheerder Liander werken sinds 2021 aan een alternatief tracé voor de 50kv hoogspanningskabel die nu door de Dorpsstraat en brug gaat. Op dit moment zijn de vooronderzoeken en het basisontwerp van een ondergrondse elektriciteitsverbinding langs de A44 afgerond.

Nieuwe mogelijkheid via de Almondehoeve

In gesprekken tussen de gemeente en de projectontwikkelaar van de Almondehoeve, is een nieuwe mogelijkheid op tafel gekomen voor de ondergrondse elektriciteitsverbinding. Deze mogelijkheid is nog niet eerder onderzocht.

In dit geval zou de verbinding starten vanuit de oude brandweerkazerne in de Dorpsstraat en dan door de Groenhoevelaan richting de nieuwe woonwijk Almondehoeve gaan. Vandaar kan gebruik worden gemaakt van de groenstrook die in de plannen van de wijk is meegenomen. Omdat deze verbinding een kleinere omvang heeft, zien wij hem als mogelijkheid. Op dit moment wordt met een zogenaamde haalbaarheidsstudie onderzocht of deze mogelijkheid uitgevoerd kan worden. We verwachten hier in januari 2024 meer duidelijkheid over.  

Nieuwe planning en bewonersavond

De gemeente gaat de gesprekken met de andere nutspartijen op korte termijn hervatten om tot een nieuwe planning te komen voor de kabels en leidingen, en vervolgens voor de vervanging van de brug. In het voorjaar van 2024 organiseert de gemeente een bewonersavond over de Sluisbrug.

Wat gaan we doen?

Sinds de gedeeltelijke afsluiting in april 2019 is het onderzoek naar oplossingen afgerond. In september 2019 heeft het college van B&W besloten de brug te vervangen. Daarbij houden we rekening met:

  • Het behoud van de functie van de Pastoorswatering in de waterhuishouding
  • Een oplossing voor het netwerk van kabels en leidingen van nutsbedrijven
  • Behoud van de functie in verkeersnetwerk
  • Herstel van de doorvaart voor kleine boten

Wanneer doen we dit?

De vervanging van de Sluisbrug is een ingewikkeld project is. We onderzoeken geschikte oplossingen. Een definitieve planning is nog niet bekend.

Waar gaan we aan het werk?

  • Sluisbrug
  • Dorpsstraat

Wat betekent dit voor u?

Om de situatie veilig te houden en de conditie van de brug niet verder te laten verslechteren, is de brug op dit moment alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Ook is de brug (deels) gestut en houden we de stabiliteit in de gaten.

Waarom doen we dit?

De Sluisbrug in de Dorpsstraat heeft verschillende belangrijke functies:

  • het is zo mogelijk de Pastoorswatering over te steken;
  • de brug zorgt ervoor dat kleinere recreatieboten hier kunnen varen;
  • en onder en in de brug lopen veel belangrijke kabels en leidingen.

Omdat deze brug al langere tijd in slechte staat verkeert is vervanging noodzakelijk.

Hoe gaan we te werk?

Onder en in de huidige brug lopen echter veel belangrijke kabels en leidingen waardoor de vervanging een complex project is.

Via verschillende (digitale) communicatiemiddelen houden we u op de hoogte. Denk bijvoorbeeld aan nieuwsberichten, bewonersbrieven en informatie avonden.

Contactgegevens

Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op 14 071.

Activiteiten/participatie

Hieronder vindt u alle informatie over georganiseerde activiteiten en participatie mogelijkheden.

Meer informatie en documenten

Nog meer belangrijke informatie om u te verdiepen.