Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang, het onderwijs of als u een wapenvergunning wilt aanvragen.

Wat moet u meenemen?

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG. Dit aanvraagformulier krijgt u van uw werkgever.
 • Een legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs.
 • Uw pinpas (of geld) mee om te betalen.

Machtigt u iemand?

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG. Dit aanvraagformulier krijgt u van de werkgever.
 • Kopie geldig legitimatiebewijs aanvrager
 • Geldig legitimatiebewijs gemachtigde
 • Een ingevuld machtigingsformulier.

Kosten 2024

Product Prijs
Verklaring omtrent gedrag € 41,35

Belangrijke informatie

 • Een VOG wordt afgegeven door Dienst Justis van Ministerie van Justitie en Veiligheid.
 • Meer informatie over het digitaal aanvragen en de formulieren vindt u op de website van Justis.
 • Bent u vrijwilliger bij een Oegstgeester organisatie? Bekijk dan de mogelijkheden voor een gratis VOG.
 • Gebruik het machtigingsformulier wanneer u iemand wilt machtigen, samen met een kopie legitimatie van de machtiginggever en uw eigen legitimatie.
 • U vraagt een VOG aan bij de gemeente waar u bent ingeschreven.
 • Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag.
 • Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd.