Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang, het onderwijs of als u een wapenvergunning wilt aanvragen.

Belangrijke informatie

  • Een VOG wordt afgegeven door Dienst Justis van Ministerie van Justitie en Veiligheid.
  • Meer informatie over het digitaal aanvragen en de formulieren vindt u op de website van Justis.
  • Bent u vrijwilliger bij een Oegstgeester organisatie? Bekijk dan de mogelijkheden voor een gratis VOG.
  • Gebruik het machtigingsformulier wanneer u iemand wilt machtigen, samen met een kopie legitimatie van de machtiginggever en uw eigen legitimatie.
  • U vraagt een VOG aan bij de gemeente waar u bent ingeschreven.
  • Het Ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt de aanvraag.
  • Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG of de afwijzing per post thuisgestuurd.

Meenemen naar de afspraak

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier VOG. Dit aanvraagformulier krijgt u van uw werkgever.
  • Een legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs. Machtigt u iemand? Dan neemt deze een schriftelijke machtiging mee, zijn of haar eigen legitimatiebewijs mee en natuurlijk uw eigen legitimatiebewijs.
  • Geld, contant of pinpas.

Kosten 2023

Product Prijs
Verklaring omtrent gedrag € 41,35