Soms hebt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Oegstgeest woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en –datum.

  • U hebt een uittreksel basisregistratie personen nodig bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven en u bezit geen Nederlands rijbewijs of bij een huwelijk of echtscheiding
  • U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar u staat ingeschreven
  • Er zijn meerdere soorten uittreksels. Hierop staan verschillende gegevens. Daarom is het belangrijk dat u goed aangeeft waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan kan de gemeente een uittreksel maken waar de juiste gegevens op staan

Voor wie kunt u een uittreksel BRP aanvragen?

  • Uzelf
  • Uw kind dat bij u woont, ook als het ouder is dan 18 jaar
  • Iemand die u gemachtigd hebt, gebruik hiervoor het machtigingsformulier
  • Echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar en op hetzelfde adres wonen

Welke gegevens zijn er bekend?

Meer informatie over persoonsgegevens vindt op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook uw volledige overzicht van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BPR) inzien bij Mijn Overheid met uw DigID.


Hoe lang duurt het?

Na aanvraag op een werkdag wordt het product de eerstvolgende werkdag per post verzonden.


Kosten

De kosten voor een uittreksel BRP bedragen €11,80.