U kunt een uittreksel opvragen van de basisregistratie personen (BRP). Dit is een verklaring dat u staat ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente. Welke gegevens er op uw uittreksel vermeld staan, is afhankelijk van de reden waarvoor u het uittreksel aanvraagt. Bijvoorbeeld vorige woonadressen of nationaliteit.

Lukt het niet deze dienst online te regelen? Dan kunt u zelf een afspraak maken of bellen met 14 071. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Geldigheid

De geldigheid van het uittreksel is afhankelijk van het doel waarvoor u het nodig heeft. In de praktijk stellen veel organisaties de eis dat een uittreksel niet ouder mag zijn dan 3 maanden. Neem contact op met de instantie die om het uittreksel gevraagd heeft.

Hoe aanvragen

U kunt een uittreksel BRP op meerdere manieren aanvragen:

 1. Online: u logt in met DigiD en krijgt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.
 2. U komt langs in het gemeentehuis. Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee en maak van tevoren een afspraak.
 3. Schriftelijk: u stuurt uw (ondertekende) aanvraag met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente.
 4. U kunt iemand machtigen om een uittreksel voor u af te halen.
  • De gemachtigde moet 18 jaar of ouder zijn.
  • De gemachtigde heeft een brief met toestemming machtiging en reden van verzoek.
  • Deze brief moet door beiden zijn ondertekend.
  • De gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.

Alle uittreksels verstrekken wij op gewaarmerkt papier (beveiligd papier).

Kosten 2024

Product Prijs
Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens € 12,50