Soms hebt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Oegstgeest woont. Op het standaard uittreksel staat uw naam, adres, geboorteplaats en –datum.

  • U hebt een uittreksel basisregistratie personen nodig bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven en u bezit geen Nederlands rijbewijs of bij een huwelijk of echtscheiding
  • U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar u staat ingeschreven
  • Er zijn meerdere soorten uittreksels. Hierop staan verschillende gegevens. Daarom is het belangrijk dat u goed aangeeft waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan kan de gemeente een uittreksel maken waar de juiste gegevens op staan

Voor wie kunt u een uittreksel BRP aanvragen?

  • Uzelf
  • Uw kind dat bij u woont, ook als het ouder is dan 18 jaar
  • Iemand die u gemachtigd hebt, gebruik hiervoor het machtigingsformulier
  • Echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar en op hetzelfde adres wonen

Welke gegevens zijn er bekend?

Meer informatie over persoonsgegevens vindt op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook uw volledige overzicht van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BPR) inzien bij Mijn Overheid met uw DigID.


Kosten

De kosten voor een uittreksel BRP bedragen €11,60.