De burgerlijke stand van de gemeente maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden.

Lukt het niet deze dienst online te regelen? Dan kunt u zelf een afspraak maken of bellen met 14 071. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Hoe werkt het?

U kunt een afschrift burgerlijke stand (bijvoorbeeld geboorteakte of huwelijksakte) of uittreksel (internationaal) van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

U kunt een uittreksel burgerlijke stand op meerdere manieren aanvragen:

 1. Online: u logt in met DigiD en krijgt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.
 2. U komt langs in het gemeentehuis. Neem dan een geldig identiteitsbewijs mee en maak van tevoren een afspraak.
 3. Schriftelijk: u stuurt een brief met in ieder geval:
  • uw naam en adres;
  • de datum waarop de aanvraag betrekking heeft (geboortedatum, huwelijksdatum of overlijdensdatum);
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
  • uw handtekening.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs.

Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, dan:

 • bent u 18 jaar of ouder;
 • neemt u een ingevuld machtigingsformulier mee;
 • heeft u een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon waarvoor u het aanvraagt mee.

Kosten 2023

Product Prijs
Uittreksel Burgerlijke stand € 15,70