De burgerlijke stand van de gemeente maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een afschrift burgerlijke stand (bijvoorbeeld geboorteakte of huwelijksakte) of uittreksel (internationaal) van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Online aanvragen

U logt in met DigiD en krijgt het uittreksel binnen 5 werkdagen thuisgestuurd.

In het gemeentehuis aanvragen

Wat moet u meenemen?

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Uw pinpas (of geld) mee om te betalen.

Als u het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, dan:

  • bent u 18 jaar of ouder
  • neemt u ook een ingevuld machtigingsformulier mee
  • neemt u ook een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon waarvoor u het aanvraagt mee.

Schriftelijk aanvragen

U stuurt een brief met in ieder geval:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop de aanvraag betrekking heeft (geboortedatum, huwelijksdatum of overlijdensdatum);
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
  • uw handtekening.

Kosten 2024

Product Prijs
Uittreksel Burgerlijke stand € 16,60