De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt bij de gemeente verzoeken deze persoonsgegevens geheim te houden. De gemeente blijft wel altijd verplicht deze gegevens door te geven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Lukt het niet deze dienst online te regelen? Dan kunt u zelf een afspraak maken of bellen met 14 071. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Hoe werkt het?

Als u geheimhouding aanvraagt, dan worden uw gegevens niet doorgegeven aan:

  • niet-commerciĆ«le instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • stichtingen
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. Uw gegevens kunnen nog wel voorkomen in de administratie van de SILA. Als u wilt dat deze gegevens worden verwijderd, neem dan zelf contact op met de SILA via de website van SILA of het kerkgenootschap waartoe u behoort of heeft behoord.
  • Vraagt een notaris of advocaat uw gegevens op bij de gemeente? Dan vragen wij of u hiertegen bezwaar heeft. De gemeente weegt vervolgens uw belang en het belang van de notaris of advocaat tegen elkaar af en besluit of uw gegevens worden verstrekt.

Bescherming persoonsgegevens

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciĆ«le instellingen

Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Rijksoverheid.