Nieuwe regels voor het krijgen van Jeugdhulp en nieuwe tarieven voor pgb-jeugd

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Regels hierover zijn vastgelegd in de verordening en nadere regels. Om de herijkte visie  ‘Doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse Regio; Samen Sterk voor de Toekomst van Jeugd(hulp)’ te borgen in lokale regelgeving van de Leidse regio gemeenten zijn in november en december 2021 een nieuwe verordening en nadere regels jeugdhulp opgesteld die per 1 januari 2022 gelden.

In 2022 voerde de gemeente gesprekken met het Jeugdteam. Uit de gesprekken werd duidelijk dat de nadere regels op enkele punten meer informatie en uitleg nodig hadden. Het betreffen regels voor pgb: respijtzorg, kaders begeleiding, het sociaal netwerk, de kwaliteitseisen en de eigen kracht. Omdat de wijziging slechts beperkte aanpassingen en met name verduidelijking betreffen, zal dit naar verwachting weinig gevolgen hebben voor het persoonsgebonden budget.

    Online pgb-informatiebijeenkomst

    Op donderdag 31 maart 2022 was de Online pgb-informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst vertelden de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en het Jeugdteam over het pgb beleid. Er is uitgelegd wat er is veranderd sinds 1 januari 2022 en wat dit kan betekenen voor pgb-budgethouders. U kunt de presentatie terugkijken.

    Heeft u vragen?

    Heeft u nog vragen over uw persoonlijke situatie, neemt dan contact op met uw contactpersoon van het Jeugdteam Oegstgeest.