Nieuwe regels voor het krijgen van Jeugdhulp en nieuwe tarieven voor pgb-jeugd

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Regels hierover zijn vastgelegd in de verordening en nadere regels. Om de herijkte visie  ‘Doorontwikkeling Jeugdhulp Leidse Regio; Samen Sterk voor de Toekomst van Jeugd(hulp)’ te borgen in lokale regelgeving van de Leidse regio gemeenten zijn in november en december 2021 een nieuwe verordening en nadere regels jeugdhulp opgesteld die per 1 januari 2022 gelden.

Bijlagen