In Nederland heeft elk kind vanaf 5 jaar recht op onderwijs. Dit is in de Leerplichtwet vastgelegd. Uw kind gaat naar school tot en met het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Dit noemen we de leerplicht.

Daarna start de kwalificatieplicht. De jongere gaat door met school totdat hij of zij een startkwalificatie heeft. Dat is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Behalve voor jongeren die praktijkonderwijs hebben gevolgd. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u vragen?

Bij vragen over verlof of vrijstellingen neemt u eerst contact op met de school van uw kind. Voor andere vragen neemt u contact op met het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. U kunt ook bellen naar het algemene nummer van het RBL: 071-5239000.

Scholen voor primair - en voortgezet onderwijs

In Oegstgeest zijn diverse scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs aanwezig. Op de website Scholenopdekaart vindt u alle informatie over de scholen in de gemeente Oegstgeest.

Passend onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. 

Scholen werken samen binnen een regio in een samenwerkingsverband. Voor het basisonderwijs en het speciaal onderwijs in Oegstgeest is dit PPO Regio Leiden. Voor het voortgezet onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is dit Passend Onderwijs – SWV Leiden.

Mbo, Hbo en Universiteit

Wil uw kind studeren? Maak dan gebruik van de Universiteit, de Hogeschool of het MBO in Leiden.

Het mboRijnland en ROC Mondriaan zijn de grootste mbo-scholen in de regio. Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden verzorgen het wetenschappelijk- en hoger beroepsonderwijs in de regio.

Schoolvakanties

De rijksoverheid bepaalt per regio wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is. Voor de andere schoolvakanties gelden adviesdata. Vraag de precieze schoolvakanties en vrije dagen altijd na bij de school van uw kind.