Eind 2019 is het Preventieakkoord Jeugd Oegstgeest gesloten. Ruim 25 partijen hebben het Preventieakkoord ondertekend en afgesproken dat zij zich voor de 10 afspraken van het Preventieakkoord gaan inzetten. Het zorgen voor een stevige basis, vroegtijdige en laagdrempelige ondersteuning en expertise bij de professionals staat in het Preventieakkoord centraal.

De 10 afspraken zijn:

  1. We ondersteunen bij (de voorbereiding op) stevig ouderschap en een sterke partnerrelatie.
  2. We maken opvoedvragen en -zorgen (maatschappelijk) bespreekbaar.
  3. We versterken de weerbaarheid van jeugdigen en hun ouders.
  4. We volgen jeugdigen van 0 tot 21 jaar op alle gebieden in hun ontwikkeling.
  5. We signaleren (risico’s op) problemen bij jeugdigen eerder en bieden na signalering de benodigde ondersteuning en hulp.
  6. We stimuleren contact tussen jeugdigen en ouders met dezelfde vragen.
  7. We creëren een lokaal dekkend preventief aanbod voor jeugdigen en ouders.
  8. We versterken onze expertise en competenties.
  9. We werken goed met elkaar samen.
  10. We sluiten ons aan bij de bovengenoemde afspraken en zetten ons daarvoor in.

Het Actieprogramma bij het Preventieakkoord omvat de concrete initiatieven van partijen en gemeente om uitvoering te geven aan de 10 afspraken van het Preventieakkoord. Dit programma is voortdurend in ontwikkeling; acties worden afgerond en nieuwe acties worden toegevoegd. Jaarlijks wordt een nieuw Actieprogramma opgeleverd.