In Oegstgeest zijn er verschillende soorten kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Vaak kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. De gemeente Oegstgeest houdt samen met de GGD Hollands Midden de kwaliteit van kinderopvang in de gaten.

  1. Kinderopvang (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal): voor kinderen vanaf 10 weken, tot zij naar de basisschool gaan. Kinderen kunnen er 1 of meerdere dagdelen terecht.
  2. Gastouderopvang: kinderen worden door gastouders aan huis opgevangen. Er kunnen maximaal 6 kinderen terecht.
  3. Buitenschoolse opvang: voor kinderen die naar de basisschool gaan. Kinderen worden opgevangen voor en na schooltijd, tijdens vrije dagen en in de schoolvakanties.
  4. Tussenschoolse opvang: opvang tussen de middag voor kinderen die naar de basisschool gaan. De school is hiervoor verantwoordelijk.

Kinderopvangtoeslag en gemeentelijke peuterregeling

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen als het kinderdagverblijf, de gastouderopvang of de buitenschoolse opvang staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.

Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag is er een gemeentelijke peuterregeling beschikbaar. Deze regeling is voor peuters vanaf twee├źnhalf jaar, die in de gemeente Oegstgeest wonen en in de gemeente Oegstgeest naar de peuterspeelzaal gaan. Zij kunnen voor twee dagdelen per week met korting (afhankelijk van de hoogte van je inkomen) naar de opvang. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stichting Kinderopvang Oegstgeest die deze peuterregeling in de gemeente Oegstgeest  uitvoert.

Kinderopvangvoorziening starten, eindigen of wijzigingen doorgeven

Voor meer informatie over of de formulieren voor het starten of wijzigen van een kinderopvangvoorziening kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn kosten verbonden.

Toezicht en handhaving kinderopvang

De gemeente Oegstgeest houdt samen met de GGD Hollands Midden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD bezoekt opvanglocaties en maakt inspectierapporten op. Deze zijn terug te vinden via het Landelijk Register Kinderopvang. Als blijkt dat een kindercentrum niet aan de eisen voldoet, zal de gemeente handhaven volgens het handhavingsbeleid.