De gemeente Oegstgeest is verantwoordelijk voor alle zorg voor en hulp aan kinderen en jongeren in Oegstgeest. We willen dat alle dat jeugdigen veilig en gezond kunnen opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en nu en later kunnen deelnemen aan de maatschappij. Lukt dat even niet, dan wordt samen met de jeugdige en het gezin bekeken of en welke vorm van begeleiding, behandeling of bescherming nodig is. Het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft daarom een Jeugdteam.

Het Jeugdteam Oegstgeest is dé plek voor zorg, ondersteuning en advies voor de jeugd en het gezin in Oegstgeest. In het Jeugdteam werken deskundigen uit verschillende organisaties samen om ouders en jeugdigen snel en persoonlijk te ondersteunen bij vragen over opvoeden of opgroeien.

Het jeugdteam werkt volgens de werkwijze; 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur. De jeugdige en het gezin heeft nu één contactpersoon voor alle soorten jeugdhulpverlening binnen het gezin.

Vragen of zorgen?

Bij de jeugdteams kunt je bijvoorbeeld terecht als er zorgen zijn over de ontwikkeling van je kind, thuis, op school of in de vrije tijd. Of als je als ouder vastloopt in de opvoeding. Als het binnen het gezin niet lekker loopt en de kind(eren) daar last van hebben. Het Jeugdteam heeft ook trainingen voor kinderen, bijvoorbeeld om beter om te leren gaan met de thuissituatie bij een scheiding of rouwverwerking. Daarnaast biedt het ondersteuning voor broertjes en zusjes van kinderen met een beperking. Als u er zelf niet uitkomt, neem dan contact met het Jeugdteam op of kom langs. U kunt zich ook digitaal aanmelden.

Werkwijze Jeugdteam

U kunt zonder verwijzing bij het Jeugdteam terecht. We zoeken altijd naar de oplossing die het beste bij het kind, de jongere of het gezin past. Na aanmelding zal het teamlid dat het meeste weet over de vraag jullie helpen. Er wordt altijd een gezinsplan gemaakt, zodat iedereen goed op de hoogte is en blijft. We kijken altijd wat iemand zelf kan en of er hulp is van familie of vrienden. Mocht het nodig zijn, zorgen wij voor hulp of ondersteuning. Dat kan ook hulp door andere hulpverleners zijn. Het doorverwijzen naar de specialistische jeugdhulp of het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) kan ook deel uitmaken van het plan.

We kijken altijd of er sprake is van een veilige situatie. Als daar zorgen over zijn bespreken we dit met de ouders/verzorgers en als het nodig is ondernemen we verdere actie. Alles gebeurt in overleg met het gezin. Op die manier krijgt het gezin de hulp die past. 

AKJ – Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ: het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

Als je om welke reden dan ook ontevreden bent over de hulp die je krijgt, kan de vertrouwenspersoon luisteren, informeren en adviseren. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen bij het opstellen van een klachtbief of bij een gesprek met het Jeugdteam.
Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis en niet verbonden aan de gemeente, het Jeugdteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin. Op de website van het AKJ vind je meer informatie en alle contactgegevens.