De leerplicht gaat in op de eerste dag van de eerste maand nadat een kind 5 jaar wordt. De leerplicht duurt tot het einde van het schooljaar waarin het kind 16 jaar wordt óf tot het einde van het twaalfde jaar dat een kind naar school gaat.

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. De jongere gaat door met school totdat hij of zij een startkwalificatie heeft. Als een jongere 18 wordt, stopt de verplichting om naar school te gaan of een diploma te halen.

Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs

In Oegstgeest zijn diverse scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs aanwezig.

Op de website van de Onderwijsinspectie en Scholenopdekaart vindt u alle informatie over de scholen in de gemeente Oegstgeest.

Locaties onderwijs in Oegstgeest

Op deze kaart vindt u alle onderwijsintellingen van de gemeente Oegstgeest.

Mbo, Hbo en Universiteit

Wil uw kind studeren? Maak dan gebruik van de Universiteit, de Hogeschool of het MBO in Leiden.

Het mboRijnland en ROC Mondriaan zijn de grootste mbo-scholen in de regio. Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden verzorgen het wetenschappelijk- en hoger beroepsonderwijs in de regio.

Schoolvakanties

De rijksoverheid bepaalt per regio wanneer het zomervakantie, kerstvakantie en meivakantie is. Voor de andere schoolvakanties gelden adviesdata. Vraag bij uw school naar de uiteindelijke data.