Is uw zoon of dochter geboren? Gefeliciteerd! Informeert u ons hierover binnen 3 dagen? Dit kunt u vanuit huis online regelen met uw DigiD.

Lukt het niet deze dienst online te regelen? Dan kunt u zelf een afspraak maken of bellen met 14 071. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.


Hoe werkt het?

De geboorte van uw kind geeft u binnen 3 dagen aan in de gemeente waar uw kind is geboren. De vader of moeder doet aangifte. Dit kan online of u kunt langskomen in het gemeentehuis. Is dit beide niet mogelijk? Dan moet iemand die bij de bevalling aanwezig was aangifte doen.


Wanneer geboorteaangifte doen?

De geboorte van uw kind aangeven kan in het gemeentehuis alleen op werkdagen. In onderstaand schema ziet u welke dag u uiterlijk aangifte moet doen.

  • Als uw kind is geboren op maandag, doet u de geboorteaangifte uiterlijk op donderdag.
  • Als uw kind is geboren op zaterdag, doet u de geboorteaangifte uiterlijk op dinsdag.
  • Is de derde dag een dag in het weekend of een feestdag? Dan kunt u uiterlijk op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag aangifte doen.

Online aangifte doen

Om digitaal aangifte te doen heeft u nodig:

  • DigiD
  • Afschrift van de erkenningsakte, als het kind al voor de geboorte is erkend.
  • Akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte al is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt.

Aangifte in het gemeentehuis

U moet het volgende meenemen naar de afspraak:

  • Geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder.
  • Afschrift van de erkenningsakte, als het kind al voor de geboorte is erkend.
  • Akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte al is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt.
  • Wilt u uw kind laten vermelden in uw trouwboekje of partnerschapsboekje? Neem dit boekje dan mee.

Let op: Maak altijd eerst een afspraak!


Geboorteakte

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een geboorteakte bij de aangifte. In dit geboortebewijs staan de namen van uw kind. Als de akte is ondertekend (online of aan de balie), kan deze niet meer worden gewijzigd. Let er daarom goed op dat u de juiste (spelling van de) namen laat opnemen.

De gemeente waar het kind is aangegeven bewaard altijd de geboorteakte (in het geboorteregister). Als u de akte nodig heeft vraagt u die ook bij deze gemeente op.

Heeft u een nieuwe geboorteakte nodig? Vraag deze aan via de burgerlijke stand van de gemeente waar u of uw kind(eren) zijn geboren.

Vraag hier een uittreksel burgelijke stand aan voor de gemeente Oegstgeest.


Burgerservicenummer (BSN)

U ontvangt direct bij de aangifte van geboorte de persoonslijst van uw kind met daarop het burgerservicenummer (BSN).

Bij digitale aangifte ontvangt u de persoonslijst van uw kind per post binnen enkele dagen.