woensdag 31 augustus 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningWeigering voor een nokverhoging van het dak en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een woning Javastraat 23, 2341XK Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft geweigerd. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

Geweigerde omgevingsvergunning

Javastraat 23, 2341XK Oegstgeest - nokverhoging van het dak en het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van een woning (25-08-2022/ Z/22/157831)

Bezwaar

Tegen de geweigerde omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

De geweigerde omgevingsvergunningen kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.