woensdag 31 augustus 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningWeigering omgevingsvergunning realiseren dakopbouw aan achterzijde en plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak woning aan Javastraat 23, 2341XK Oegstgeest

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft geweigerd.

 

Geweigerde omgevingsvergunning

Javastraat 23 – bouw dakopbouw achterzijde en plaatsen dakkapel voorgeveldakvlak woning (25-08- 2022/ Z/22/157831)

Informatie

De geweigerde omgevingsvergunning is beschikbaar als externe bijlage bij deze publicatie (linker kolom)

Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.

Bezwaar

Tegen de geweigerde omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende weigering.