woensdag 23 februari 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v een kringloopwinkel aan Geversstraat 30 te Oegstgeest

Verlengen beslistermijn.

  • Geversstraat 30 - handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v een kringloopwinkel (14-02-2022/6580157)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te verlengen met 6 weken.