woensdag 14 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van een gemeentelijk monument aan Leidsestraatweg 13, 2341GR Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij heeft besloten de behandelingstermijn voor deze aanvraag met zes weken te verlengen gebruik makend van artikel 3.9 lid 3 van de Wabo.

Verlengen beslistermijn

Leidsestraatweg 13, 2341GR Oegstgeest - het wijizgen van een gemeentelijk monument (06-09-2022/ Z/22/159398)

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.