Storing afspraak maken

U kunt weer zelf online een afspraak maken. Helaas ontvangt u nog geen bevestiging van de gemaakte afspraak. Noteer deze dus zelf in uw agenda. Onze excuses voor het ongemak.

woensdag 20 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningVergunning geweigerd voor het uitbreiden van een steiger aan Sterreschans 22 te Oegstgeest

Geweigerde omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunningen hebben geweigerd. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

  • Sterreschans 22 – uitbreiden steiger (12-04-2022/Z/22/154782)

Bezwaar

Tegen de verleende en geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening/weigering.

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.