woensdag 16 maart 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningVergunning geweigerd voor het exploiteren van een terras voor de duur van 5 jaar aan de Kempenaerstraat 71 te Oegstgeest

Weigering omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning hebben geweigerd. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

  • de Kempenaerstraat 71 – exploiteren terras voor de duur van 5 jaar (10-03-2022/Z/22/153031)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning reguliere procedure en weigering kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening/weigering.