woensdag 6 april 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningVergunning geweigerd voor het aanleggen van een uitrit aan Spaargarenstraat 28 te Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunningen hebben geweigerd. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

  • Spaargarenstraat 28 – aanleg uitrit (31-03-2022/Z/22/155309)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning en geweigerde reguliere procedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening/weigering.

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.