woensdag 8 juni 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingVaststellen van naamgeving aan openbare ruimte, Zuiderburg

datum

12 april 2022

documentnummer

OEG-22-153845-303083-S

 

onderwerp

Het vaststellen van naamgeving aan openbare ruimte

 

gelet op

  • Artikel 2 van de Verordening Naamgeving en Nummering Oegstgeest 2021;

  • Artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);

  • Positief advies door de Straatnamencommissie.

motivering

Ten zuiden van het nieuwbouwplan Zandenburg komt een bouwplan voor het bouwen van 19 eengezinswoningen en een appartementencomplex. Langs Zandenburg loopt de Rhijnhofweg. De woningen die hieraan hun entree hebben worden aan de Rhijnhofweg geadresseerd. Voor de achterliggende woningen en het appartementencomplex is het gewenst een eigen straatnaam te hebben.

De nieuwbouwlocaties langs de Rijn hebben namen gekregen van VOC-schepen die naar buitenplaatsen zijn genoemd en die eindigen op ‘burg’. De namen zijn van noord naar zuid op alfabetische volgorde toegekend. Nu er onder Zandenburg nog een naam nodig is wordt hiervoor de naam Zuiderburg geschikt gevonden.

Communicatie via www.officielebekendmakingen.nl en LV BAG.

 

besluit

Conform de bijbehorende situatietekening (OEG-22-153845-303083-S) de volgende naamgeving vast te stellen: Zuiderburg

 

ondertekening

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest

de secretaris

Jeffrey Versluis

de burgemeester

Emile Jaensch