woensdag 29 juni 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
andere voorlichtingsinformatieUitvoeringprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving WABO 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest;

gelet op artikel 7.3 Besluit omgevingsrecht

b e s l u i t:

Het Uitvoeringprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving WABO 2022 vast te stellen;

Dit besluit treedt in werking de dag na de dag van bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.

Aldus besloten in de vergadering van 21 juni 2022. 

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest,

de secretaris

Jeffrey Versluis

de burgemeester

Emile Jaensch