woensdag 22 juni 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor uitbreiding sportschool t.g.v bezwaar aan Clusiushof 8, 2341PW te Oegstgeest

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij t.g.v. een bezwaar onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend.

 

Verleende omgevingsvergunning

Clusiushof 8 – uitbreiden sportschool, besluit 7 juni 2022, bekendmaking 15 juni 2022 Z/22/152707

 

Beroep

Deze vergunning is verleend als besluit op bezwaar. Om deze reden kan tegen het besluit geen bezwaar worden gemaakt. Een belanghebbende die het niet eens is met het besluit kan binnen 6 weken na de datum van bekendmaking beroep instellen bij de rechtbank Den Haag, postbus 20302,2500 EH te Den Haag. Het instellen van beroep schorst niet de werking van de beslissing op bezwaar. Wel kan - indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist - naast het instellen van beroep, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen.

Deze verleende omgevingsvergunningen is beschikbaar als externe bijlage bij deze publicatie (linker kolom)

Ook kunt u deze inzien door ze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 09.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.