woensdag 10 augustus 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor plaatsen dakkapel voor- en achterdakvlak woning - Jan Wolkerslaan 47, 2343BJ Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

Verleende omgevingsvergunning

Jan Wolkerslaan 47, 2343BJ Oegstgeest - plaatsen dakkapel voor- en achterdakvlak woning (26-07-2022/ Z/22/159397)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

De verleende omgevingsvergunning is beschikbaar als externe bijlage bij deze publicatie (linker kolom)

Wilt u deze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.