woensdag 20 september 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het wijzigen van een verleende omgevingsvergunning met kenmerk Z/22/158089, d.d. 8-11-2022. De wijziging betreft de dakrand en situering aanbouw aan Prins Hendriklaan 2, 2341JB Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

Verleende omgevingsvergunning

Prins Hendriklaan 2, 2341JB Oegstgeest - wijzigen van een verleende omgevingsvergunning met kenmerk Z/22/158089, d.d. 8-11-2022. De wijziging betreft de dakrand en situering aanbouw (14-09-2023/ Z/23/176607)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.