woensdag 11 mei 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het wijzigen van een rijksmonument, maken van een aanbouw, het plaatsen van dakkapellen en het aanleggen van twee parkeerplaatsen met uitrit aan Wijttenbachweg 43 te Oegstgeest

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Oegstgeest maken bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld. 

  • 1.

    Wijttenbachweg 43 - wijzigen rijksmonument, maken aanbouw, het plaatsen van dakkapellen en het aanleggen van twee parkeerplaatsen met uitrit (04-05-2022/Z/22/155273)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning reguliere procedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.