woensdag 9 november 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het voor het aanbrengen van veiligheidsmaatregelen voor het waterrad op een perceel, kadastraal bekend, sectie OGT00D, 1215, gelegen aan Bert Garthoffpad te Oegstgeest 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend.

 

Verleende omgevingsvergunning

Sectie OGT00D, 1215 (Bert Garthoffpad) – aanbrengen veiligheidsmaatregelen waterrad (03-11-2022/ Z/22/161413)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening

Informatie

De verleende omgevingsvergunning kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen. Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.