woensdag 28 juni 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het vervangen van een botenloods aan Mariahoevelaan 2B, 2343JA Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

Verleende omgevingsvergunning

Mariahoevelaan 2B, 2343JA Oegstgeest - vervangen van een botenloods (26-06-2023/ Z/23/169392)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

Ingekomen aanvragen, verleende omgevingsvergunningen en weigering kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen.nl  Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.