woensdag 5 oktober 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het verhogen van een nok en het plaatsen van een dakkapel aan de voorgeveldakvlak van een woning aan Javastraat 23, 2341XK Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

Verleende omgevingsvergunning

Javastraat 23, 2341XK Oegstgeest het verhogen van een nok en het plaatsen van een dakkapel aan de voorgeveldakvlak van een woning (30-09-2022) Z/22/161082

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

De verleende omgevingsvergunning is beschikbaar als externe bijlage bij deze publicatie (linker kolom) Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.