woensdag 29 juni 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het verbouwen van een werkplaats en een loods in het achtererf van een woning aan Spaargarenstraat 2, 2341JW Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

Verleende omgevingsvergunning

Spaargarenstraat 2, 2341JW Oegstgeest - verbouwen van een werkplaats en loods in het achtererf woning (23-06-2022/ Z/22/156304)

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen zijn beschikbaar als externe bijlage bij deze publicatie (linker kolom)

Ook kunt u deze inzien door ze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/nlcontactformulier of door te bellen met 14071, tussen 09.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak.

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.