donderdag 28 april 2022
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het verbouwen en uitbreiden van de woning aan Laan van Oud-Poelgeest 7 te Oegstgeest

Van rechtswege verleende omgevingsvergunning

  • Laan van Oud-Poelgeest 7 – verbouwen en uitbreiden woning (22-04-2022/ Z/22/15868)

Bezwaar

Tegen de geweigerde en van rechtswege verleende omgevingsvergunning reguliere procedure kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening/weigering.

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.