woensdag 7 juni 2023
Link naar publicatie:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het uitbreiden van een bestaande uitbouw aan een zijgevel van een woning en het gedeeltelijk verhogen van een schutting in de zijtuin aan Hazenboslaan 59 2343SX, Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

Verleende omgevingsvergunning

Hazenboslaan 59, 2343SX Oegstgeest - uitbreiden van een bestaande uitbouw aan een zijgevel van een woning en het gedeeltelijk verhogen van een schutting in de zijtuin (02-06-2023/ Z/23/171146)

Bezwaar

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u digitaal inzien via www.oegstgeest.nl/officielebekendmakingen. Wilt u ze fysiek inzien? Bel dan met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis. Ook is er informatie beschikbaar op www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.