woensdag 24 augustus 2022
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningToestemming voor het plaatsen van een overkapping op het buitenterrein bij het schoolgebouw voor een tijdelijke periode van 8 jaar aan  Lange Voort 70, 2341KD Oegstgeest.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest maakt bekend dat zij onderstaande omgevingsvergunning heeft verleend. De datum van de bekendmaking staat bij het besluit vermeld.

Lange Voort 70, 2341KD Oegstgeest -  het plaatsen van een overkapping op het buitenterrein bij het schoolgebouw voor een tijdelijke periode van 8 jaren (15-08-2022/ Z/22/158379)

Bezwaar

Tegen de verleende  omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest, postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest. De datum bekendmaking van het besluit staat tussen haakjes vermeld achter de betreffende verlening.

Informatie

Ingekomen aanvragen en verleende omgevingsvergunningen kunt u inzien door deze digitaal op te vragen via onze website www.oegstgeest.nl/contactformulier of door te bellen met 14071, tussen 9.00 en 12.00 uur, voor het maken van een afspraak op het gemeentehuis.

Ook is er informatie beschikbaar op de website www.oegstgeest.nl/omgevingsvergunning.